CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch số 59/KH-UBND

Về việc tổ chức gặp mặt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học và đạt thành tích cao trong năm học 2018-2019

14/08/2019

14/08/2019

Báo cáo số 218-BC/ĐU

Kết  quả đối thoại của đồng chí Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã với Đoàn thanh niên năm 2019

11/07/2019

07/11/2019

Kế hoạch số 50/KH-UBND

Phối hợp với đơn vị Lữ đoàn PB 368 thực hiện công tác dân vận, giúp nhân dân làm nhà ở, tham gia xây dựng Nông thôn mới

11/07/2019

11/07/2019

Kế hoạch số 49/KH-UBND

Kế hoạch thu thập thông tin Cung, Cầu lao động năm 2019

11/07/2019

11/07/2019

Công văn số 73/CV-UBND

Hướng dẫn kỹ thuật ngâm ủ giống vụ mùa năm 2019

09/07/2019

09/07/2019

Báo cáo số 108/BC-UBND

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019

04/07/2019

04/07/2019

Công văn số 72/CV-UBND

Triển khai thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã

04/07/2019

04/07/2019

Kế hoạch số 47/KH-UBND

Kế hoạch chi tiết tham gia ngày hội du lịch Kbang năm 2019

02/07/2019

02/07/2019

Báo cáo số 98/BC-UBND

Kết quả đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn giai đoạn 2016 - 2018 trên địa bàn xã Lơ Ku

27/06/2019

27/06/2019

Kế hoạch số 43/KH-UBND

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý II trên địa bàn xã

24/06/2019

24/06/2019


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|