CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định số 152/QĐ-UBND

Thành lập ban chỉ đạo phòng, chống Dịch bệnh tả lợn Châu phi

18/06/2019

18/06/2019

Kế hoạch số 33/KH-UBND

Tham gia Ngày hội du lịch Kbang năm 2019

13/05/2019

13/05/2019

Kế hoạch số 23/KH-UBND

Triểu khai thực hiện xây dựng NTM năm 2019

20/03/2019

20/03/2019

Báo cáo số 29/BC-UBND

Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2018

14/03/2019

14/03/2019

quyết định số 58/QĐ-UBND và quyết định số 59/QĐ-UBND

thành lập ban biên tập Trang thông tin điện tử (Wedsite) thành phần xã Lơ Ku và Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ban biên tập trang thông tin điện tử (Wedsite) thành phần xã Lơ Ku

05/03/2019

05/03/2019

Kế hoạch số 14/KH-UBND

Xây dựng làng ĐăkKJông đạt " làng nông thôn mới" trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019

15/02/2019

15/02/2019

Kế hoạch số 05/KH-UBND

Tổ chức Hội Xuân Văn hóa - Thể thao các dân tộc xã Lơ Ku năm 2019

15/01/2019

15/01/2019

Quyết định số 18/QĐ-UBND

V/v thành lập Ban tổ chức Hội Xuân Văn hóa - Thể thao các dân tộc xã Lơ Ku năm 2019

15/01/2019

15/01/2019


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|