CHUYÊN MỤC

Chuyên mục > Lịch công tác

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ 29/05-02/06/2023


Các tin khác

Lịch công tác tuần .....

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

lịch công tác tuần thứ 25 năm 2020 (từ ngày 15/06/2020 - 21/06/2020)

Lịch công tác tuần thứ 26 năm 2020 ( từ ngày 22/06/2020-28/06/2020)

lịch công tác tuân 24 năm 2020

lịch công tác tuần 23 năm 2020

lịch công tác tuần 27 năm 2020

Lịch công tác từ ngày 20.7-26.7.2020

lịch công tác từ ngày 27/7/2020 đến ngày 02/08/2020

lịch công tác từ ngày 03.08-09.08.2020

Lịch công tác từ ngày 10.08-16.08.2020

Lịch công tác từ ngày 17.08-23.08.2020

lịch coongtasc từ ngày 05/10-11/10/2020

Lịch công tác từ ngày 28/9-4/10/2020

Lịch công tác tuần từ ngày 12/10 - 18/10/2020

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ 28.02-06.03.2022

LCT LÃNH ĐẠO 01.03-08.03.2021

LCT LÃNH ĐẠO 02.08-08.08.2021

LCT LÃNH ĐẠO 04.10-10.10.2021

LCT LÃNH ĐẠO 05.04-11.04.2021

LCT LÃNH ĐẠO 05.07-11.07.2021

LCT LÃNH ĐẠO 07.03-15.03.2021

LCT LÃNH ĐẠO 08.02-14.02.2021

LCT LÃNH ĐẠO 09.03-15.03.2021

LCT LÃNH ĐẠO 09.06-15.06.2021

LCT LÃNH ĐẠO 09.08-15.08.2021

LCT LÃNH ĐẠO 10.05-15.05.2021

LCT LÃNH ĐẠO 11.10-17.10.2021

LCT LÃNH ĐẠO 12.04-18.04.2021

LCT LÃNH ĐẠO 13.09-20.09.2021

LCT LÃNH ĐẠO 14.06-20.06.2021

LCT LÃNH ĐẠO 15.03-21.03.2021

LCT LÃNH ĐẠO 16.08-22.08.2021

LCT LÃNH ĐẠO 19.04-22.04.2021

LCT LÃNH ĐẠO 198.07-25.07.2021

LCT LÃNH ĐẠO 21.06-27.06.2021

LCT LÃNH ĐẠO 22.02-28.02.2021

LCT LÃNH ĐẠO 22.03-28.03.2021

LCT LÃNH ĐẠO 23.08-29.08.2021

LCT LÃNH ĐẠO 25.01-31.01.2021

LCT LÃNH ĐẠO 26.04-02.05.2021

LCT LÃNH ĐẠO 26.07-01.08.2021

LCT LÃNH ĐẠO 27.09-03.10.2021

LCT LÃNH ĐẠO 28.02-06.03.2021

LCT LÃNH ĐẠO 28.06-04.07.2021

LCT LÃNH ĐẠO 31.05-05.06.2021

LCT LÃNH ĐẠO 15.02-21.02.2021

LCT LÃNH ĐẠO 17.05-25.05.2021

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ 07.03-13.03.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ 14.03-20.03.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ NGÀY 21.03-25.03.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ 18/10-24/10/2021

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ 25/10-31/10/2021

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ 01/11-07/11/2021

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ 08/11-14/11/2021

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ 15/11-21/11/2021

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ 21/11-27/11/2021

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ 28/11-04/12/2021

LCT LÃNH ĐẠO UBND 05/12-11/12.2021

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ 12/12-18/12/2021

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ 19/12-25/12.2021

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ 26/12-31/12/2021

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ 01.01-09.01.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ 10.01-16.01.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ 17.01-23.01.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ 24.01-31.01.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ 31.01-06.02.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ 07.02-13.02.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ 14.02-20.02.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ 21.02-27.02.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ 28.02-06.03.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ 16.05-20.05.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ 09.05-15.05.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ 30.05-03.06.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ 06.06-10.06.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ 13.06-17.06.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ NGÀY 30.05-03.06.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ NGÀY 06.06-10.06.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ NGÀY 13.06-17.06.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ NGÀY 20.06-24.06.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ NGÀY 27.06-01.07.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ NGÀY 04.07-08.07.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ NGÀY 11.07-15.07.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ NGÀY 17.07-22.07.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ 25.07 ĐẾN 29.07.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ NGÀY 8.8 ĐẾN 12.08.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ NGÀY 15.08 ĐẾN 19.08.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ NGÀY 22.08 ĐẾN NGÀY 26.08.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ NGÀY 02.01 - 06.01.2023

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ NGÀY 09.01-13.01.2023

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ NGÀY 16.01-20.01.2023

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ NGÀY 23.01-27.01.2023

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ NGÀY 30.01-2023-03.02.2023

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ NGÀY 06.02-10.02.2023

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ NGÀY 13.02-17.02.2023

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ NGÀY 20.02-24.02.2023

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ NGÀY 27.02-03.03.2023

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ NGÀY 13.03-17.03.2023

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ NGÀY 20.03-24.03.2023

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ NGÀY 27.03-31.03.2023

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ NGÀY 03.04-07.04.2023

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ NGÀY 10.04-14.04.2023

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ NGÀY 14.04-21.04.2023

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ NGÀY 24.04-28.04.2023

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ NGÀY 29.04 - 05.05.2023

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ NGÀY 08.05-12.05.2023

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ NGÀY 15.05-19.05.2023

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ 01.08-05.08.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ 08.08-12.08.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ 15.08-19.05.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ 22.08-26.08.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ 28.08-02.09.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ 12.09-16.09.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ 19.09-23.09.2023

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ 26.09-30.09.2023

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ 03.10-07.10.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ 10.10-14.10.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ 24.10-28.10.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ 31.10-04.11.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ 07.11-11.11.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ 14.11-18.11.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ 21.11-25.11.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ 28.11-02.12.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ 05.12-09.12.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ 26.12-30.10.2022

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ NGÀY 22.05-26.05.2023

LCT LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ 29/05-02/06/2023