CHUYÊN MỤC

Kế hoạch số 08/KH-PDT

Tổ chức hội nghị cung cấp thông tin xã mô hình điểm ( Lơ Ku và Sơn Lang) thực hiện đề án " Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng ĐB DTTS" năm 2022

09/05/2022

09/05/2022

Công văn số 882/UBND-NL

V/v ngăn chặn tình trạng hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

09/05/2022

09/05/2022

Kế hoạch số 70/KH-UBND

04/05/2022

04/05/2022

Quyết định số 766/QĐ-UBND

Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện mô hình điểm Đề án " Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Lơ Ku giai đoạn 2021-2025

22/04/2022

24/04/2022

Kế hoạch số 20/KH-UBND

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn xã Lơ Ku năm 2022

18/01/2022

18/01/2022

Kế hoạch số 40/KH-UBND

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Quý II năm 2020 trên địa bàn xã Lơ Ku

18/05/2020

18/05/2020

Giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ đợt 3 ,năm 2017

Quyết định 1696/QĐ-BKHĐT ngày 22/11/2017

22/11/2017

22/11/2017

6 Điểm mới của luật phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019
6 Điểm mới của luật phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019

Một trong 07 Luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 là Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia 2019. Đây cũng là một trong những luật chứa những quy định tác động mạnh tới đông đảo người dân.