CHUYÊN MỤC

Default news teaser image
Hưởng ứng cuộc thi xây dựng video clip “Gương bình dị mà cao quý” trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Từ ngày 16-2 đến 30-4-2023, Huyện ủy Kbang (tỉnh Gia Lai) triển khai Cuộc thi xây dựng video clip “Gương bình dị mà cao quý” trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Default news teaser image
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch trên không gian mạng - trách nhiệm không của riêng ai
Không gian mạng (Facebook, Zalo, Youtube, Instagram, Linkedin, Zingme, Google…) đang phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều lợi ích đối với các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, do có tính mở, với đặc trưng tự do, đa dạng, bình đẳng, nhiều khi bị xóa nhoà ranh giới giữa thực và ảo, vì vậy không gian mạng mang đến không ít thách thức đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chúng đã và đang trở thành công cụ hàng đầu để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá, chuyển hóa chính trị, khủng bố. Đây thực sự là một mặt trận quan trọng và không thể buông lỏng. Đấu tranh tư tưởng trên không gian mạng hiện nay là vấn đề khách quan, nhiệm vụ trọng yếu, đòi hỏi mọi người, lực lượng thực thi nhiệm vụ này trên không gian mạng phải luôn nhận thức đầy đủ những thách thức và yêu cầu của nhiệm vụ, xây dựng bản lĩnh, trách nhiệm và quyết tâm cao, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng trước tình hình mới.


Gia Lai: Nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tỉnh
Gia Lai: Nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tỉnh
(ĐCSVN) - Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai là sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của tỉnh, được tổ chức từ ngày 19/5 đến ngày 25/5/2022.

KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH !
KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH !
Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại làng Hoàng Trù, xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh (nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Cả cuộc đời hy sinh vì nước, vì dân, tên tuổi và sự nghiệp của Người còn mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mỗi chúng ta.


Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận  thành phố ...
Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai
Căn cứ Kế hoạch số 1831/KH-UBND ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh về tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Thông tin tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Với mục đích tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đưa nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; đồng thời, tập trung trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong xây dựng và hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Default news teaser image
thông tin tuyên truyền ngày 19-8 Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam
Ngày 19/8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội. Ở các tỉnh Bắc Bộ đã thành lập Sở Liêm phóng, Trung Bộ lập Sở Trinh sát, Nam Bộ lập Quốc gia tự vệ cuộc. Tuy tên gọi ở 03 miền khác nhau, nhưng các tổ chức đầu tiên của Công an nhân dân đều có chung nhiệm vụ trấn áp bọn phản cách mạng, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng và tài sản của nhân dân. Ngày 19/8/1945 được xác định là Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam. Ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 521/QĐ-TTg, Quy định ngày 19 tháng 8 hàng năm là Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ngày 12/12/2005, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Lệnh số 30/2005/L-CTN công bố Luật Công an nhân dân, trong đó quy định; “Ngày 19 tháng 8 hàng năm là Ngày truyền thống của Công an nhân dân và là ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.


Default news teaser image
Thông tin tuyên truyền về Tổ chức ky niệm năm chẵn, năm tròn Ngày truyền thống các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng năm 2020
Hướng tới ngày truyền thống các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng: 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930-01/8/2020); 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930- 14/10/2020); 90 năm Ngày truyền thống Công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020); 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng Trung ương và Văn phòng cấp ủy (18/10/1930- 18/10/2020),