CHUYÊN MỤC

cctc-(1).jpg
 
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ  SỐ ĐT LIÊN HỆ
ĐẢNG ỦY XÃ
Võ Văn Hải  Bí thư Đảng ủy 0984860867
Đinh Thị Côi  Phó bí thư Đảng ủy 0986537879
KHỐI UBND XÃ
Nguyễn Văn Thủ CT UBND xã 0987291429
Nguyễn Văn Thảo PCT UBND xã 0977822955
Trần Thị Thùy Dung Văn phòng - Thống kê 0967357189
Lê Thị Nương Văn phòng - Thống kê 01225582245
Văn Thị Hồng Hiếu Tài Chính  - Kế Toán 0979297008
Vũ Trường Long Tư pháp - Hộ tịch 0935798204
Nguyễn Viết Hà Địa chính – Xây dựng 0972156998
Nguyễn Đức Tấn Văn hóa – Xã hội 0963278627
Đỗ Thị Văn Hóa Địa chính – Nông nghiệp 0986210820
Nguyễn Thị Ngọc Ánh Văn hóa – Xã hội 01689016406
Đinh Tết Tư pháp - Hộ tịch 01632763692
Đoàn Thị Thi Tài Chính  - Kế Toán 01692910168
Nguyễn Thanh Tùng Trưởng Công an 0975447216
Phạm Việt Dũng Trưởng BCHQS 0989739860