CHUYÊN MỤC

Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Nghĩa An tổ chức hội nghị lần thứ 10 khóa X nhiệm kỳ 2019- 2024.

(ngày đăng bài: 27/12/2022)
        Sáng ngày 27/12/ 2022, Uỷ ban MTTQ xã Nghĩa An đã tổ chức hội nghị lần thứ 10 nhằm tổng kết công tác Mặt trận năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đinh Thị Côi, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ - CT HĐND xã; các Ủy viên UBMTTQ xã; đại diện các tổ chức thành viên xã.
 
20221227_083433.jpg
Toàn cảnh Hội nghị . Ảnh: Hoàng Oanh

        Năm 2022, Ủy ban MTTQ xã Nghĩa An đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phát động các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đăng ký mô hình điểm gắn với tuyên truyền vận động nhân dân  thực hiện tốt mô hình trồng Dừa xiêm tại Thôn 3 và làng Lợk. Các họat động vận động, quản lý và thực hiện Qũy “Vì người nghèo” trong năm được quan tâm, kết quả đã vận động được số tiền 9.195.000 đồng; phối hợp hỗ trợ xây dựng mới 01 nhà cho 01 đối tượng bệnh binh tại Thôn 3 với số tiền 7.000.000 đồng; kịp thời thăm hỏi 01 trường hợp đau ốm, có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các Ban công tác MTTQ tại các thôn, làng đã đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh
          Phát huy kết quả đạt được, các thành viên Ủy ban MTTQ xã Nghĩa An thống nhất chương trình phối hợp hành động năm 2023 với những nhiệm vụ trọng tâm là: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy dân chủ , đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân; Củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam.
         Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Thị Côi, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ - CT HĐND xã ghi nhận và đánh giá cao kết quả Ủy ban MTTQ xã  đã đạt được trong năm qua. Đồng thời mong muốn, năm 2023 hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể  xã Nghĩa An tiếp tục có bước phát triển toàn diện hơn, tạo sự chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực hoạt động; đổi mới phương thức, nội dung hoạt động. Tập trung tuyên truyền, vận động và nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Phối hợp giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Thu hút, tập hợp, phát triển đoàn viên, hội viên, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh….
          Nhân dịp này,  MTTQ xã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện “các cuộc vận  động, phong trào thi đua yêu nước” năm 2022./
Hoàng Oanh-VPĐU