CHUYÊN MỤC

Nghĩa An: Triển khai xây dựng làng Nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số

(ngày đăng bài: 16/05/2018)
        Chiều ngày 15/5/2018, Đảng ủy xã Nghĩa An tổ chức cuộc họp triển khai xây dựng làng đạt Nông thôn mới năm 2018. Tham dự có các thành viên Ban chỉ đạo, ban quản lý Chương trình xây dựng Nông thôn mới xã, bí thư, phó bí thư các thôn, làng và 07 đồng chí là cán bộ, trưởng làng, thành viên ban phát triển Nông thôn mới làng Lợk.
IMG20180515140430-(1).jpg
Quang cảnh buổi Hội nghị. Ảnh: Hoàng Oanh

        Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Hải- Bí thư Đảng ủy xã đã thông qua Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng Nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn một số nội dung về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai và dự thảo Kế hoạch xây dựng làng Lợk đạt “làng Nông thôn mới” trong đồng bào dân tộc thiểu số gắn với xây dựng “làng du lịch” trên địa bàn xã Nghĩa An. Tại đây, đồng chí cũng nhấn mạnh vai trò của cấp ủy, chính quyền xã, đặc biệt là người đứng đầu,  xác định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Rà soát đánh giá đúng thực trạng, có phương án chi tiết xây dựng khu dân cư lồng ghép với chương trình xây dựng NTM và các chương trình dự án khác, khuyến khích xã hội hóa theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, phấn đấu trong năm 2018 xây dựng làng Lợk đạt chuẩn làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số, cuối năm 2018 sơ kết rút kinh nghiệm và triển khai nhân rộng ở tất cả các làng dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đồng thời từ năm 2018 trở đi, việc xây dựng hình “Làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số” phải ưu tiên gắn với lộ trình xã phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí NTM. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để việc xây dựng hình “Làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số” trở thành một phong trào toàn dân.
        Bên cạnh đó, chỉ đạo UBMTTQ và tổ chức đoàn thể chính trị xã hội xã tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện xây dựng hình “Làng NTM  trong đồng bào dân tộc thiểu số”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, xây dựng cảnh quan môi trường và đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư, đảm bảo an ninh trật tự. Đặc biệt, phải chú trọng phát huy vai trò chủ thể của hộ gia đình trong thực hiện...
        Tin rằng, với sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần đoàn kết đồng lòng của toàn thể cán bộ và nhân dân xã Nghĩa An nói chung và hơn 158 hộ dân làng Lợk nói riêng sẽ phấn đấu xây dựng làng Lợk đạt chuẩn làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số , xây dựng làng thành khu dân cư có cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; có hàng rào, vườn rau, nhà vệ sinh, khu chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn được bản sắc và cốt cách của làng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới./.
                                                                                                              Hoàng Oanh
                                                                                                        Đài TT xã Nghĩa An