CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định Ban hành quy chế phối hợp giữa Kiểm lâm địa bàn

Quyết định Ban hành quy chế phối hợp giữa Kiểm lâm địa bàn, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của Chủ rừng và Cán bộ xã trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn xã Nghĩa An

30/07/2021

30/7/2021

Thông báo giới thiệu Chức danh và chữ ký

Thông báo giới thiệu Chức danh và chữ ký của Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa An, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

21/07/2021

21/7/2021

Thông báo phân công nhiệm vụ BCĐ phòng chống dịch COVID-19

Thông báo bố trí, phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã

19/07/2021

19/7/2021

Kế hoạch tuyển chọn, gọi CD nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2021

Kế hoạch xây dựng điểm về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021

14/07/2021

14/7/2021

Kế hoạch tổ chức Lễ công bố Làng Nông thôn mới

Kế hoạch tổ chức Lễ công bố làng Lợk đạt chuẩn Nông thôn mới

25/06/2021

25/6/2021

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tình hình công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

28/05/2021

28/5/2021

Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn xã Nghĩa An

Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn xã Nghĩa An

15/02/2021

15/2/2021

báo cáo 6 tháng

tình hình công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

08/10/2020

28/5/2020

kế hoạch cải cách hành chính

kế hoạch cải cách hành chính xã Nghĩa An

10/08/2020

8/01/2020

phương án huy động mức đóng góp

triển khai phương án đóng góp đường bà Oanh

10/08/2020

2/6/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|