CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Hướng dẫn số 02/CV-MMTQ

Công văn về việc hướng dẫn bầu cử trưởng thôn, làng nhiệm kỳ 2019-2020

07/10/2019

10/7/2019

Kế hoạch 36/KH-UBND

Kế hoạch triển khai tham gia Ngày hội du lịch huyện Kbang lần thứ II năm 2019

02/07/2019

29/6/2019

Công văn số 26/UBND-NC

Về việc nâng cao công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã

17/06/2019

17/6/2019

Kế hoạch 34/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền toàn dân tham gia phòng, chống đuối nước năm 2019

31/05/2019

5/31/2109

Quyết định 101 /QĐ- UBND

Về việc bổ nhiệm Phó chủ nhiệm và cộng tác viên Trung tâm văn hóa – Thể thao xã Nghĩa An

8/11/2017

Quyết định 43/QĐ-UBND

V/v Thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử (Website) thành phần xã Nghĩa An

23/03/2018

Quyết định 44/QĐ-UBND

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử (Website) thành phần xã Nghĩa An

23/03/2018

Công văn 1444/UBND-NC

Về việc thực hiện thay đổi vị trí việc làm đối với viên chức nhà nước là giáo viên trên địa bàn tỉnh

14/5/2013

Quyết định 69/QĐ-UBND

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Kbang đến năm 2020

24/02/2014


|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|