CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định: 592/QĐ-UBND

Quyết định V/v công bố danh mục gồm 27 TTHC mới và 27 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực Đất đai áp dụng tại UBND các huyện, thị xã, thành phố

28/5/2018

Quyết định: 591/QĐ-UBND

Quyết định V/v công bố danh mục gồm 2 TTHC mới và 01 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực Tài nguyên và môi trường áp dụng tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

28/5/2018

Quyết định: 703/QĐ-UBND

Quyết định V/v công bố danh mục gồm 9 TTHC mới, 20 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng quản lý đất đai và Chi nhánh của Văn phòng quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Gia Lai

16/7/2018

Quyết định: 588/QĐ-UBND

Quyết định V/v công bố danh mục gồm 11 TTHC mới, 11 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

25/5/2018

Kế hoạch: 39/KH-UBND

Về việc tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND xã với nhân dân trên địa bàn xã

15/8/2018

Quyết định: 155/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng Nghĩa trang nhân dân xã Nghĩa An, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
Tải Quy chế:
QUY-CHE-NGHIA-TRANG-NHAN-DAN-XA.docx

07/9/2018

Kế hoạch số: 65 -KH/ĐU

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 04/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về ngăn chặn tình trạng vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi suất cao trên địa bàn xã

30/8/2018

Kế hoạch số: 2089/KH-UBND

Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2018

20/9/2018

Quyết định 888/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố danh mục gồm 11 TTHC mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn

21/8/2018

Quyết định 891/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục gồm 36 Thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố

24/8/2018


|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|