CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

báo cáo 6 tháng

tình hình công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

08/10/2020

28/5/2020

kế hoạch cải cách hành chính

kế hoạch cải cách hành chính xã Nghĩa An

10/08/2020

8/01/2020

phương án huy động mức đóng góp

triển khai phương án đóng góp đường bà Oanh

10/08/2020

2/6/2020

mua sắm tào sản

phê duyệt phương án mua sắm tài sản

10/08/2020

14/01/2020

Kế hoạch: 11/KH-UBND

Kế hoạch duy trì và nâng cao 19 tiêu chí Nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn xã

19/02/2020

2/19/2020

Quyết định số: 11/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xã về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn xã Nghĩa An năm 2020

19/02/2020

2/19/2020

Thông báo 07/TB-UBND

Thông báo về việc phân lịch trực Tết nguyên đán Canh tý năm 2020

05/02/2020

1/22/2020

Quyết định: 08/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo cấp xã về phòng chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi rút Corona gây ra

05/02/2020

2/5/2020

Quyết định số 8/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo cấp xã về phòng, chống dịch bệnh viêm đường Hô hấp cấp do chủng mới Virus Corona gây ra

05/02/2020

2/5/2020


|<<1 2 3>>|