CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy tháng 02/2023

Thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy tháng 02/2023

10/02/2023

10/2/2023

Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2023

Kế hoạch phát triển Đảng viên năm 2023

20/01/2023

20/01/2023

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2023

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2023

09/01/2023

09/01/2023

Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2023

Kế hoạch tuyên truyền công tác Cải cách hành chính năm 2023

03/01/2023

03/01/2023

Thông báo tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Chín -HĐND tỉnh và sau kỳ họp thứ Mười- HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Chín -HĐND tỉnh và sau kỳ họp thứ Mười- HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

03/01/2023

3/1/2023

Quyết định ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách xã Nghĩa An

Quyết định về việc Ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, và người hoạt động không chuyên trách xã Nghĩa An

27/12/2022

27/12/2022

Báo cáo khắc phục sau công tác kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương

Báo cáo khắc phục sau công tác kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương năm 2022

26/12/2022

26/12/2022

Thông báo phân công cán bộ, công chức tham gia tiếp xúc cử tri tại các thôn, làng

Thông báo phân công cán bộ, công chức tham gia tiếp xúc cử tri tại các thôn, làng

14/11/2022

14/11/2022

Quyết định thành lập tổ tiêm phòng viêm da nổi cục ở trâu, bò

Quyết định về việc thành lập Tổ tiêm phòng bệnh viêm da nổi cục trên đàn gia súc năm 2022

15/07/2022

15/7/2022

Kế hoạch vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2022

Kế hoạch triển khai thực hiện vận động ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2022

07/07/2022

07/7/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7>>|