CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo thực hiện Nghị quyết 36/2021/NQ-HĐND

Báo cáo thực hiện Nghị quyết 36/2021/NQ-HĐND, ngày 25/2/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai

09/09/2021

9/9/2021

Báo cáo 9 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tình hình công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021
 

09/09/2021

9/9/2021

Kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 và tổng điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025

 

09/09/2021

9/9/2021

Quyết định kiện toàn BCĐ cấp xã về phòng, chống dịch Covid-19

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo cấp xã về phòng chống dịch Covid-19

08/09/2021

8/9/2021

Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến

Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn xã, giai đoạn 2021-2025
 

08/09/2021

8/9/2021

Quyết định v/v cắt giảm 50% chi phí hội nghị, đi công tác và 10% chi phí thường xuyên năm 2021

Quyết định về việc cắt giảm 50% chi hội nghị, đi công tác và kinh phí tiết kiệm thêm; 10% chi thường xuyên còn lại năm 2021

24/08/2021

24/8/2021

Phương án v/v cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2021

          Phương án về việc cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2021 theo Nghị quyết số 58-NQ/CP, ngày 8/6/2021 của Chính Phủ

20/08/2021

20/8/2021

Quyết định Ban hành quy chế phối hợp giữa Kiểm lâm địa bàn

Quyết định Ban hành quy chế phối hợp giữa Kiểm lâm địa bàn, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của Chủ rừng và Cán bộ xã trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn xã Nghĩa An

30/07/2021

30/7/2021

Thông báo giới thiệu Chức danh và chữ ký

Thông báo giới thiệu Chức danh và chữ ký của Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa An, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

21/07/2021

21/7/2021

Thông báo phân công nhiệm vụ BCĐ phòng chống dịch COVID-19

Thông báo bố trí, phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã

19/07/2021

19/7/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7>>|