CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch tuyển chọn, gọi CD nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2021

Kế hoạch xây dựng điểm về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021

14/07/2021

14/7/2021

Kế hoạch tổ chức Lễ công bố Làng Nông thôn mới

Kế hoạch tổ chức Lễ công bố làng Lợk đạt chuẩn Nông thôn mới

25/06/2021

25/6/2021

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tình hình công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

28/05/2021

28/5/2021

Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn xã Nghĩa An

Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn xã Nghĩa An

15/02/2021

15/2/2021

báo cáo 6 tháng

tình hình công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

08/10/2020

28/5/2020

kế hoạch cải cách hành chính

kế hoạch cải cách hành chính xã Nghĩa An

10/08/2020

8/01/2020

phương án huy động mức đóng góp

triển khai phương án đóng góp đường bà Oanh

10/08/2020

2/6/2020

mua sắm tào sản

phê duyệt phương án mua sắm tài sản

10/08/2020

14/01/2020

Kế hoạch: 11/KH-UBND

Kế hoạch duy trì và nâng cao 19 tiêu chí Nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn xã

19/02/2020

2/19/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7>>|