CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 10/KH-MTTQ-BTT

Kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018) Kết hợp sơ kết một năm xây dựng Làng nông thôn mới

29/10/2018

Kế hoạch số: 74-KH/ĐU

Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy với hội viên phụ nữ năm 2018

27/11/2018

Công văn số 02/UBND-VHXH

Về việc tăng cường quản lý Nhà nước về các hoạt động Karaoke trên địa bàn xã

10/01/2019

Kế hoạch số: 14/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân" năm 2019

25/02/2019


|<<1 2 3 4 5 6 7>>|