CHUYÊN MỤC

BÁO CÁO: báo cáo 6 tháng

Số hiệu: 56/BC-UBND Loại văn bản: BÁO CÁO
Nơi ban hành: UBND XÃ NGHĨA AN Người ký: Trần Ngọc Thạch
Ngày ban hành: 08/10/2020 Ngày hiệu lực: 28/5/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: