CHUYÊN MỤC

quyết định: mua sắm tào sản

Số hiệu: 05/QĐ-UBND Loại văn bản: quyết định
Nơi ban hành: UBND XÃ NGHĨA AN Người ký: Trần Ngọc Thạch
Ngày ban hành: 10/08/2020 Ngày hiệu lực: 14/01/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: