CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 1444/UBND-NC

Về việc thực hiện thay đổi vị trí việc làm đối với viên chức nhà nước là giáo viên trên địa bàn tỉnh

14/5/2013

Quyết định 69/QĐ-UBND

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Kbang đến năm 2020

24/02/2014

QUYẾT ĐỊNH 07/2014/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế Một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn tỉnh Gia Lai

26/6/2014

Quyết định 36/2014/QĐ-UBND

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Kbang, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

01/01/2015

Quyết định 800/QĐ-UBND

25/10/2016

Công văn 1409/UBND-NC

     Về thực hiện ý kiến, hướng dẫn của Bộ Nội vụ

11/4/2017

Quyết định 1231/QĐ-BNN-KTHT

Phê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã Nông nghiệp

09/04/2018

Công văn số: 945/SNNPTNT-VPNTM

Về việc hướng dẫn một số nội dung về xây dựng Làng Nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số

31/5/2018

Nghị định số: 85/2016/NĐ-CP

Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

01/07/2016


|<<1 2 3>>|