CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Giao biên chế Thanh tra huyện

Quyết định về việc giao biên chế hành chính năm 2017 đối với Thanh tra huyện

19/4/2017

Giao biên chế phòng Dân tộc

Quyết định về việc giao biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2017 đối với phòng Dân tộc

19/4/2017

Giao biên chế phòng Nông nghiệp&PTNT

Quyết định về việc giao biên chế hành chính  năm 2017 đối với phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

19/4/2017

Giao biên chế phòng Kinh tế - Hạ tầng

Quyết định về việc giao biên chế hành chính năm 2017 đối với phòng Kinh tế - Hạ tần

19/4/2017

Giao biên chế Trung tâm VHTT&TTN

Quyết định về việc giao biên chế hành chính, sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2017 đối với Trung tâm Văn hóa thể thao và Thanh thiếu nhi

19/4/2017

Giao biên chế Trạm Khuyến nông

Quyết định về việc giao biên chế hành chính năm 2017 đối với Trạm khuyến nông

19/4/2017

Giao biên chế Hội Chữ thập đỏ

Quyết định về việc giao biên chế sự nghiệp năm 2017 đối với Hội Chữ thập đỏ

19/4/2017

Giao biên chế Trung tâm DSKHHGĐ

Quyết định về việc giao biên chế sự nghiệp năm 2017 đối với Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

19/4/2017

Giao biên chế Trung tâm GDNN-GDTX

Quyết định về việc giao biên chế hành chính, sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2017 đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

19/4/2017

Giao biên chế Đài TTTH

Quyết định về việc giao biên chế sự nghiệp năm 2017 đối với Đài Truyền thanh - Truyền hình

27/4/2017


|<<1 2 3>>|