CHUYÊN MỤC

Quyết định: Giao biên chế phòng Tư pháp

Số hiệu: 984/QĐ-UBN4 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: UBND huyện Kbang Người ký: Võ Văn Phán
Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: 19/4/2017
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: