CHUYÊN MỤC

Mức truy thu BHXH bắt buộc với giáo viên mầm non ngoài công lập

(ngày đăng bài: 11/04/2019)
      Đây là nội dung nổi bật tại Công văn 835/BHXH-BT về việc truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh các hạng. Theo đó, đối tượng truy thu BHXH là:

      Đây là nội dung nổi bật tại Công văn 835/BHXH-BT về việc truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh các hạng. Theo đó, đối tượng truy thu BHXH là:
      Giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non bán công, dân lập hoặc làm việc theo hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập từ năm 1995 đến khi đã đóng BHXH bắt buộc.
      Số tiền truy thu sẽ tính theo tỷ lệ phần trăm (%) nhân với mức tiền lương tối thiểu chung, hoặc mức lương cở sở từng thời kỳ và tiền lãi theo quy định của pháp luật về BHXH, cụ thể:
      Thời gian từ tháng 01/1995 đến tháng 12/2006: Bằng 15%; trong đó, người lao động truy đóng bằng 5 %, còn lại do ngân sách địa phương đóng;
      Thời gian từ tháng 1/2007 đến tháng 12/2009: Bằng 16%; trong đó, người lao động truy đóng bằng 5 %, còn lại do ngân sách địa phương đóng;
      Thời gian từ tháng 01/2010 đến tháng 12/2011: Bằng 18%; trong đó, người lao động truy đóng bằng 6 %, còn lại ngân sách địa phương đóng;
      Thời gian từ tháng 01/2012 đến tháng 12/2013: Bằng 20%; trong đó, người lao động truy đóng bằng 7 %, còn lại ngân sách địa phương đóng;
      Thời gian từ tháng 01/2014 đến nay, Bằng 22%, trong đó, người lao động truy đóng bằng 8 %, còn lại ngân sách địa phương đóng../.