CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp lần thứ Chín

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp lần thứ Chín-HĐND xã (khóa XII)

18/11/2018

Thông báo kết luận Hội nghị liên tịch

Thông báo kết luận Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp lần thứ 9- HĐND xã (khóa XII), nhiệm kỳ 2016-2021

18/11/2018