CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ Chín -HĐND xã (khóa XII)

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ Chín- HĐND xã (khóa XII), nhiệm kỳ 2016-2021

18/11/2018

Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ Chín- HĐND xã (khóa XII)

Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ Chín -HĐND xã (khóa XII), nhiệm kỳ 2016-2021

18/11/2018

Thông báo cử Cán bộ công chức tham gia tiếp xúc cử tri tại các thôn, làng

Thông báo cử cán bộ, công chức tham gia tiếp xúc cử tri tại các thôn, làng

23/11/2018