CHUYÊN MỤC

Quyết định phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng NTM

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Nghĩa An, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2017- 2020

13/11/2017

Quyết định quy hoạch mở rộng khu dân cư

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết mở rộng khu dân cư các thôn, làng xã Nghĩa An, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

30/12/2016