CHUYÊN MỤC
1. Thông tin liên hệ:

           UBND xã Sơ Pai
    Địa chỉ: Xã Sơ Pai - huyện Kbang - Gia Lai
    Điện thoại: 02696 279 371
           Fax:
               Email: ubndsopai.kbang@gialai.gov.vn