CHUYÊN MỤC

quatrinhhinhthanhphattrien.png
Xã Sơ Pai được tái lập năm 1985 tách ra từ xã Sơn Lang, là một xã vùng sâu, vùng xa thuộc huyện Kbang cách trung tâm huyện 20 Km về phía Bắc. Hiện nay toàn xã có 1.479 hộ, 5.633 khẩu, với 13 dân tộc anh em sinh sống, trong đó 912 hộ kinh chiếm 61,66%, hộ Banah 304 hộ và 263 hộ dân tộc khác chiếm 38,34%. Toàn xã được chia ra 7 đơn vị hành chính (có 5 thôn, 2 làng); trong đó có 2 làng đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của xã chiếm 23,87%.
Là một xã vùng sâu, vùng xa, thuộc vùng II; điều kiện, kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn; Là một xã thuần nông chủ yếu, kinh tế là sản xuất nông nghiệp, đời sống sinh hoạt của bà con nhân dân giữa người kinh và người dân tộc Bahnar khá chênh lệnh. Tình hình an chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.