CHUYÊN MỤC

ttgd.png
Về kinh tế
a-Sản xuất nông - Lâm nghiệp:

           Sản xuất nông nghiệp có bước phát triển khá toàn diện và đã từng bước đi vào chiều sâu. Tổng diện tích gieo trồng qua các năm đều tăng, năm 2014 tổng diện tích gieo trồng được 2.576ha, và đạt 82,03% so với nghị quyết. Các mặt hàng nông sản như gạo tám thơm, gạo RVT được thị trường trong và ngoài huyện ưa chuộng, năng suất và chất lượng sản phẩm tăng lên do vậy đời sống của bà con nhân dân có nhiều cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt khá (đạt 16,244 triệu đồng/ người/năm). Tăng 6,244 triệu đồng/người/năm so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra cho nhiệm kỳ. Tổng sản lượng lương thực quy thóc ước đạt: 2.852 tấn.
           Công tác phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi được quan tâm thường xuyên. Trong những năm qua số lượng đàn gia súc trên địa bàn có su hướng giảm, do diện tích đồng cỏ bị thu hẹp. Nhưng gần đây giá cả đầu ra có nhiều chuyển biến tích cực do vậy tổng đàn gia súc có chiều hướng phục hồi và tăng số lượng đàn, đến nay tổng đàn gia súc có 4.167 con, đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định.
Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, bằng nhiểu giải pháp đồng bộ, song tình trạng vi phạm về quản lý bảo vệ tài nguyên rừng có lúc diễn biến phức tạp, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã và tập trung của các cấp, các ngành nên tình trạng này đã được ngăn chặn, các đối tượng vi phạm đã được đem ra xử lý , giáo dục. Trong những năm qua UBND xã đã vận động nhân dân trồng được 51,15 Ha rừng các loại và 31,3 ha Cao su. Công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng được thực hiện trở lại, trong năm 2014 và 2015 đã phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Sơ Pai  xem xét và giao khoán quản lý, bảo vệ cho các đối tượng hộ nghèo tại 03 làng Banar đã nhận khoán quản lý bảo vệ rừng là 1.930 ha (với 193 hộ được nhận khoán) từ đó cũng làm tăng thu nhập của người dân lên một bước đồng thời cũng tăng thêm ý thức trách nhiệm của nhân dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng, công tác phòng chống cháy rừng đã được quan tâm, chú trọng, trên địa bàn xã chưa xảy ra vụ cháy rừng.
b-Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường
Công tác quản lý đất đai luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã; Hàng năm trong Nghị quyết của Đảng bộ đều chú trọng về quản lý đất đai như giao cho Chính quyền, Mặt trận, các Đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục người dân hiểu rõ và tự giác chấp hành Luật đất đai, Nghị định của Chính phủ, các văn bản của tỉnh, huyện trong công tác quản lý đất đai. Do vậy trong những năm qua công tác quản lý và sử dụng đất đai đã dần đi vào nề nếp, góp phần ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, mua bán sang nhượng đất đai trái phép. Đến nay, đã cấp 1.164 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 1.786,2ha (trong đó:đất ở 29,65ha và đất nông nghiệp 1.756,55ha). Giải quyết dứt điểm tình trạng chuyển nhượng đất trái phép giữa người Bana và người kinh theo phương án 590 của Ủy ban nhân huyện, đã gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường bền vững.
c- Về xây dựng cơ sở hạ tầng
Giao thông: Đã tranh thủ tối đa sự quan tâm đầu tư của Trung ương của Tỉnh, lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu, các dự án kết hợp với phát huy nội lực để đầu tư, xây dựng nhiều tuyến đường bê tông xi măng với tổng số km được bê tông hóa lên 10,273 km. (tăng 6,078 km so với đầu nhiệm kỳ).
Thủy lợi : Trong những năm qua tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, nắng hạn thường xuyên xảy ra làm cho mực nước chứa tại các công trình thủy lợi xuống thấp nhưng với sự chỉ đạo điều hành của chính quyền, sự nỗ lực của nhân dân nên tình hình chống hạn đã hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại cho nhân dân.
d- Về Thu - Chi ngân sách
Trong những năm qua Đảng ủy xã đã chỉ đạo sát sao UBND xã trong công tác khai thác nguồn thu để nhằm tăng thu ngân sách cũng như thu các khoản thu đóng góp của nhân dân để tiến hành đầu tư cơ sở hạ tầng theo chương trình xây dựng Nông thôn mới cũng như đầu tư xây dựng đường BTXM theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm do vậy tổng thu năm sau đều cao hơn năm trước. Tổng thu ngân sách dự ước đến cuối năm 2015 là: 3.271 triệu đồng, tăng 1.771 triệu đồng so với năm 2010. Công tác chi ngân sách đảm bảo chi đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả. Quản lý quỹ ngân sách được thực hiện đúng quy định pháp luật; Tổng chi ngân sách là 3271 triệu đồng.
đ- Chương trình Xây dựng Nông thôn mới
Ban chấp hành Đảng bộ xã (khóa VII) đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐU, ngày 24/02/2011 về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020. Thành lập các Ban chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân và huy động cả hệ thống chính trị tham gia tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “ Sơ Pai chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”. Sau khi có Nghị quyết, UBND xã đã chỉ đạo rà soát, đánh giá thực trạng 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, khảo sát tình hình thực tế ở các thôn, làng lập đề án xây dựng. Đã chỉ đạo huy động tối đa nguồn lực, lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn để thực hiện chương trình, phấn đấu đến năm 2015 thu nhập của người dân trên địa bàn đạt 17 triệu đồng/người/năm, xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
 Văn hóa - xã hội
a-Giáo dục và đào tạo
Công tác giáo dục và đào tạo ngày càng có sự phát triển vững chắc cả quy mô và chất lượng. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn khá cao: 99 % giáo viên có trình độ đại học và cao đẳng. Cơ sở vật chất của các nhà trường liên tục được quan tâm đầu tư, xây dựng và hoàn thiện. Hàng năm việc duy trì sỹ số học sinh đạt khá (97%). Chất lượng dạy và học đã đi vào chiều sâu phù hợp với từng bậc học, tỷ lệ học sinh khá, giỏi năm sau cao hơn năm trước. Công tác phổ cập giáo dục được quan tâm đúng mức, trong nhiệm kỳ qua đã duy trì tốt công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS và đặc biệt hơn là trong năm học 2013-2014 ngành học Mầm non đã được công nhận xã đạt chuẩn phổ cập Mầm Non 5 tuổi.
b- Hoạt động y tế và công tác dân số kế hoạch hóa gia đình
Hoạt động y tế đã đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân, đảm bảo được công tác phòng dịch cũng như công tác tiêm phòng cho các đối tượng trong độ tuổi tiêm chủng. Thái đội y đức của đội ngũ viên chức tại trạm y tế xã đã dần được nâng lên, công tác kiểm tra an toàn thực phẩm thường xuyên được chú trọng tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng hàng năm giảm còn 15,94% so với đầu nhiệm kỳ 0,97%. Các chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản cho chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ nhằm hạn chế việc tăng dân số, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ được triển khai có hiệu quả đến tận các thôn, làng, số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản áp dụng các biện pháp tránh thai ngày càng tăng, tỷ lệ sinh tự nhiên năm 2014 chỉ còn 1,12%.
c- Công tác văn hóa - thông tin, thể dục thể thao và phát thanh
Hoạt động văn hóa – thông tin đã tập trung hướng về cơ sở, kịp thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, các thiết chế văn hóa – thể thao ở cơ sở được chú trọng, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với thực hiện nông thôn mới đã thực sự đi vào đời sống nhân dân trên địa bàn xã, đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, góp phần nâng cao mức thụ hưởng văn hóa tinh thần cho nhân dân. Đến nay 100% thôn, làng có nhà văn hóa, nhà văn hóa xã. Hoạt động thông tin liên lạc cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong xã.
d- Lao động việc làm, định canh, định cư, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chính sách xã hội.
Đã triển khai có hiệu quả kế hoạch giảm nghèo (giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020), đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn (giai đoạn 2012-2020). Qua đó đã nâng cao năng xuất lao động góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương. Trên địa bàn xã đến nay đã cơ bản ổn định định canh, định cư cho các làng đồng bào dân tộc bana. Các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội đã được quan tâm thực hiện đúng quy định. Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, công tác bình đẳng giới được trú trọng hơn, thông qua chương trình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, thông qua việc thành lập các tổ hợp tác giúp nhau phát triển sản cuất do vậy tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương trong những năm qua đã giảm mạnh, đến cuối năm 2014 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 30,05 % (giảm 24,22%) so với đầu nhiệm kỳ.
2.3- Quốc phòng - an ninh
a- Công tác quốc phòng
Đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân để xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, triển khai có hiệu quả 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Từ đó Đảng ủy xã luôn coi trọng công tác xây dựng lực lượng dân quân đảm bảo đủ quân số và chất lượng đáp ứng nhu cầu đặt ra theo nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ qua Đảng ủy, chính quyền địa phương đã lãnh đạo hoàn thành 02 đợt diễn tập chiến đấu trị an vận hành theo cơ chế 28 của bộ chính trị ( vào năm 2010, 2013).
Công tác Đảng, chính trị trong lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng chính trị của các lực lượng này được nâng lên một bước, công tác quốc phòng toàn dân được triển khai đồng bộ, nguồn lực huy động cho nhiệm vụ quốc phòng đảm bảo, đã triển khai thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội.
b- Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
Tình hình an ninh chính trị: luôn được chú trọng, luôn đề cao cảnh giác, nhận rõ và sẵn sàng đấu tranh làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn trong chiên lược “ Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, an ninh nông thôn, an ninh xã hội được đảm bảo. Chưa để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ hoặc “ điểm nóng” về an ninh chính trị. Đã thường xuyên chỉ đạo, giám sát chặt chẽ, nắm chắc tình hình hoạt động các tôn giáo trên địa bàn xã, nhìn chung số dân có tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn xã đã chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, đến nay chưa phát hiện  các loại “ tà đạo”, “ đạo lạ” móc nối, xâm nhập vào địa bàn xã.
Trật tự an toàn xã hội: Trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, đã nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tội phạm và các tệ nạn xã hội được đấu tranh kiềm chế. Tuy nhiên tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vẫn còn có nhiều diễn biến phức tạp nổi lên như tình trạng thanh thiếu niên gây rối, cố ý gây thương tích và một số đối tượng nghiện hút, cờ bạc vi phạm các quy định của pháp luật. Trước tình hình trên Đảng ủy xã đã chỉ đạo công an xã tăng cường quản lý đối tượng, quản lý lưu trú, củng cố kiện toàn lực lượng công an xã, các tổ an ninh, tổ hòa giải, đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền pháp luật tại các thôn, làng trên địa bàn xã, phát động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở.
2.4- Công tác xây dựng Đảng
a- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Công tác giáo dục Chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đã được cấp ủy quan tâm thường xuyên, góp phần nâng cao một bước nhận thức về lý luận của nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, định hướng công tác tuyên truyền trước các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng và định hướng dư luận xã hội trước tình hình biển đông. Nhìn chung cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã luôn tin tưởng tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương. “Đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", gắn với thực hiện NQTW4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" bước đầu mang lại một số kết quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên nhất là cho thế hệ trẻ đã được chú trọng thường xuyên.
b- Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trên cơ sở 3 nội dung của Nghị quyết TW4, đã bước đầu khắc phục được những tồn tại còn thiếu sót trong thời gian qua như: việc lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên chấp hành điều lệ Đảng, công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình đã được chỉ đạo thực hiện thường xuyên có hiệu quả hạn chế thấp nhất việc nể nang, né tránh, khắc phục tình trạng đánh giá cán bộ hàng năm qua loa, đại khái, không đúng với mức độ thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên trong xã. Đưa việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQTW4 (khóa XI) trở thành việc làm thường xuyên gắn với kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm; từng đồng chí cán bộ, đảng viên đã tự kiểm điểm và có biện pháp khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm, được dư luận quan tâm phản ánh. Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hàng năm trên địa bàn xã việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả; nhận thức về việc giữ gìn, rèn luyện đạo đức, lối sống theo gương Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có chuyển biến tích cực nhất là trong việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc, tác phong công tác của cán bộ, công chức, viên chức, hiệu quả hoạt động của cơ quan được nâng lên đáng kể, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
c- Công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã quán triệt quan điểm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, BCH Đảng bộ xã đã tập trung củng cố, kiện toàn Chi bộ Đảng yếu kém, kịp thời xây dựng và bổ sung Quy chế làm việc của cấp uỷ, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng, nhận ra những mặt yếu kém, kịp thời khắc phục tình trạng chồng chéo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tập hợp được khối đại đoàn kết toàn dân, khắc phục tác phong làm việc quan liêu,hách dịch không sát dân, sát việc, nắm và giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, Đảng viên và nhân dân, góp phần ngăn ngừa tiêu cực, chống tham nhũng, lãng phí.
d- Công tác tổ chức cán bộ, phát triển đảng viên
Đảng bộ xã xác định công tác cán bộ là yếu tố quyết định sự thành công. Do vậy ngay từ đầu nhiệm kỳ BCH Đảng bộ đã nhanh chóng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ chủ chốt; xây dựng và thực hiện quy chế tổ chức, quy chế hoạt động của Đảng bộ. Chú trọng công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sắp xếp cán bộ, đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ. Đa số cán bộ xã đã được bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước. Công tác đánh giá quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã góp phần củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ xã đến thôn, làng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.
Công tác phát triển Đảng viên mới hàng năm đã được chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Tính tới tháng 3/2015 đã kết nạp được 37 Đảng viên nâng tổng số đảng viên trong đảng bộ tới nay lên 104 đ/c, vượt 10% so với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội.
Đã tiến hành quy hoạch bổ sung 10 chức danh vào BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, tiến hành chỉ đạo bầu bổ sung thêm 01 chức danh PCT UBND, 01 thành viên UBND xã nhiệm kỳ 2011-2016. Cử 7 đồng chí đi học lớp trung cấp lý luận chính trị tại huyện.
Công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được chú trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
đ- Công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng
Công tác kiểm tra Đảng đã được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đã kịp thời quán triệt các Nghị quyết, quy định của trên về công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm theo điều 30, 32 Điều lệ Đảng, nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, kiểm tra theo đúng quy trình, chất lượng, công tác kiểm tra, giám sát đã được nâng lên. Trong nhiệm kỳ đã tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên theo điều 30 Điều lệ Đảng, qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm, qua đó đã xử lý kỷ luật 02 đảng viên vi pham quy định của đảng, góp phần ngăn ngừa sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đảng bộ xã.
Từ đầu nhiệm kỳ đến 30/12/2014 BCH Đảng bộ xã đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, theo điều 30 là 05 chi bộ, giám sát theo điều 30 là 04 chi bộ, UBKT Đảng ủy kiểm tra theo điều 32 là 06 cuộc kiểm tra (06 Đảng viên). Kết quả kiểm tra đã phát hiện vi phạm phải xử lý kỷ luật 02 đảng viên, (hình thức kỷ luật khiển trách).
e- Công tác dân vận
Trong nhiệm kỳ qua khối dân vận xã luôn thực hiện tốt công tác phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội của xã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như quy định của địa phương. Tạo được khối đoàn kết các dân tộc trên địa bàn, tuyên truyền vận động nhân dân nêu cao cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm bôi xấu chế độ ta, chia rẽ đoàn kết nội bộ như " Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ", tuyên truyền các tà đạo vào địa bàn xã. Hàng năm tổ chức hội nghị ký kết công tác đỡ đầu kết nghĩa giữa các đơn vị được phân công giúp đỡ các làng khó khăn của xã gồm: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơ Pai,Chi bộ Khối nội chính huyện với 03 làng Buôn Lưới, Tờ kơr, Làng Kung.
f- Về đổi mới phương thức lãnh đạo cuả Đảng
Phương thức lãnh đạo của cấp ủy tiếp tục được đổi mới, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo. Ngay từ đầu nhiệm kỳ đã thực hiện xây dựng và thực hiện bổ sung kịp thời vào quy chế làm việc của Đảng ủy (nhiệm kỳ 2010-2015) phù hợp với tình hình của Đảng bộ. Tổ chức phân công các đồng chí trong BCH phụ trách theo dõi, dự sinh hoạt các chi bộ định kỳ; qua đó chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở được nâng lên rõ rệt. Cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý được cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc, tăng cường công tác phối hợp giữa các ban nghành đoàn thể xã, quan tâm lãnh đạo công tác dân vận; đồng thời chú trọng tới công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò của tập thể và người đứng đầu cơ quan.
2.5- Xây dựng chính quyền
BCH, BTV Đảng ủy xã thường xuyên lãnh đạo HĐND-UBND đổi mới phương thức hoạt động đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, đổi mới cách ra Nghị quyết của HĐND và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện của UBND xã, tăng cường kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước, thường xuyên tiếp xúc với dân, làm tốt công tác tiếp dân, chất lượng hoạt động được nâng lên cơ bản hoàn thành chức năng giám sát và quản lý, điều hành ở địa phương.
Đẩy mạnh cải cách hành chính có hiệu quả thiết thực theo hướng “Một cửa”, “Một cửa liên thông” các lĩnh vực liên quan tới quyền và lợi ích của nhân dân; các quy trình công vụ, thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức tiếp công dân thường xuyên được rà soát, đảm bảo quy định tránh gây phiền hà cho tập thể và cá nhân.
2.6- Mặt trận và các đoàn thể nhân dân
Đảng ủy đã lãnh đạo Mặt trận, các Đoàn thể hoạt động, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào hành động Cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Mặt trận các Đoàn thể nhân dân phối hợp tạo điều kiện cho chính quyền, duy trì tốt mối quan hệ với cử tri, lắng nghe ý kiến của nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc mới nảy sinh ở địa phương, chăm lo lợi ích thiết thực của nhân dân, quan tâm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực, thường xuyên kiểm tra, giải quyết kịp thời các loại đơn thư khiếu nại trong nhân dân, không để xảy ra điểm nóng về khiếu kiện.
Thường xuyên chỉ đạo tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy, thu hút hội viên vào hội, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng tốt các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động đặc biệt là cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động"Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, cuộc vận động "Sơ Pai chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn xã đạt hiệu quả cao, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Trong những năm qua đã huy động các nguồn lực của xã hội xây dựng 02 căn nhà Đại đoàn kết, 01 căn nhà của Hội chữ thập đỏ, 01 căn nhà Mái ấm tình thương của Hội phụ nữ phát động.