CHUYÊN MỤC

Công điện: CÔNG ĐIỆN

Số hiệu: 09/CĐ-UBND Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: UBND TỈNH GIA LAI Người ký: Kpă Thuyên
Ngày ban hành: 16/03/2021 Ngày hiệu lực: 16/3/2021
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: