CHUYÊN MỤC

PBGDPL, chống dịch bệnh covid trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Giới thiệu chuyên mục phổ biến Gíao dục pháp luật, chống dịch bệnh covid 19 trên địa bàn tỉnh gia lai

01/06/2021

01/06/2021

Kế hoạch tuyên truyền pháp luật năm 2021

tổ chức tuyên truyền phổ biến GDPL đợt 1 năm 2021

25/03/2021

25/3/2021

Kế hoạch theo dõi thi hành PL và quản lý về xử lý VPHC năm 2021

Theo dõi thi hành pháp luật và quản lý về xử lý vi phạm hành chính năm 2021

08/02/2021

08/02/2021

cung cấp thông tin

26/03/2020

26/3/2020

Kế hoạch theo dõi thi hành PL và quản lý về xử lý VPHC năm 2020

Về việc theo dõi thi hành Pháp luật và quản lý về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn xã Sơ Pai

19/02/2020

19/02/2020

Kế hoạch chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

31/12/2019

31/12/2019

Default news teaser image
Từ 28/3, người dân thành phố có dịch cấm tụ tập nhiều hơn 10 người

Đối với người dân từ các thành phố, khu vực đang...

6 Điểm mới của luật phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019
6 Điểm mới của luật phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019

Một trong 07 Luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 là Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia 2019. Đây cũng là một trong những luật chứa những quy định tác động mạnh tới đông đảo người dân.