CHUYÊN MỤC

Lễ khởi công tài trợ trồng cây Mắc ca và tập huấn canh tác cây Mắc ...
Lễ khởi công tài trợ trồng cây Mắc ca và tập huấn canh tác cây Mắc ca tại xã Sơ Pai
Sáng ngày 15/9/2017, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, UBND huyện Kbang tổ chức Lễ khởi công tài trợ trồng cây Mắc ca và tập huấn canh tác cây Mắc ca.