CHUYÊN MỤC

​ Chức năng nhiệm vụ, Tổ chức bộ máy hành chính và thông tin liên hệcctc.png

Bộ máy tổ chức cấp xã

 

Họ,chữ đệm,tên; Chức vụ của cán bộ chuyên trách, bán chuyện trách và công chức ở xã

 
 

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ SƠN LANG

Họ và tên Đơn vị Chức vụ Điện thoại  
 
THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ
Điện thoại:
Đinh Xuân Phiết Đảng ủy Bí thư Đảng uỷ 0365832450  
Nguyễn Phi Luyện Đảng ủy Phó Bí thư T.Tr Đảng ủy 0979752606  
Lê Quý Truyền Đảng ủy Phó Bí thư 0988504756  
 
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 
Điện thoại:
Đinh Xuân Phiết HĐND Chủ tịch HĐND xã 0365832450  
Nguyễn Trọng Biên HĐND Phó Chủ tịch HĐND xã 0986956208  
 
ỦY BAN NHÂN DÂN
Điện thoại:
Lê Quý Truyền UBND Chủ tịch 0988504756  
Đinh Văn HDăn UBND Phó Chủ tịch 0333824548  
Nguyễn Văn Cường UBND Phó Chủ tịch 0978283828  
Đinh Văn Buôn UBND UVUB - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự 0333176694  
Huỳnh Minh Quốc Thịnh UBND UVUB – Trưởng Công an 0398485719  
Trịnh Thị Thu Hậu UBND Văn phòng HĐND-UBND 0392660497  
Vũ Thanh Nga UBND Văn phòng TK – Văn thư 0977813877  
Nguyễn Thị Vân UBND Văn phòng Đảng ủy 0963533995  
Đinh Xuân Xuyn UBND Tư pháp 0349196931  
Lý Thị Thủy UBND Tư pháp - Hộ tịch 0966074237  
Võ Quốc Việt UBND Địa chính – Xây dựng 0333702076  
Nguyễn Công Tuấn UBND LĐTB & Xã hội 0989411279  
Lê Hồng Nhung UBND Văn hóa - Thông tin 0977971751  
Đinh Thị Thanh UBND Chủ nhiệm TTVH 0344177819  
Đoàn Thị Thuý Loan UBND Kế toán - Ngân sách 0363817047  
Đinh Thị Mai UBND Kế toán - Thu 0392493702  
  UBND Phó xã đội    
Nguyễn Đức Kiên UBND Phó xã đội 0968150146  
Nguyễn Hải Ưng UBND Thú y 0964831138  
  UBND Nông nghiệp – Môi trường    
Đinh Văn Cẩm UBND Dân tộc – Tôn giáo 0365471477  
 
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC
 
Điện thoại:
 
Trần Thị Tý UBND Chủ tịch 0966300303  
Đinh Xuân Hè UBMTTQ Phó Chủ tịch 0368754950  
 
CÁC NGÀNH ĐOÀN THỂ
         
Đặng Công Thuật Cựu chiến binh Chủ tịch 0349950674  
Đinh Bai Cựu chiến binh Phó Chủ tịch 0366804373  
Phạm Thị Mỹ Hạnh Nông dân Chủ tịch 0326824434  
Đinh Nhất Duy Nông dân Phó Chủ tịch 0376760324  
Đinh Thị Hồng Diễm Đoàn thanh niên Bí thư 0329373802  
Đinh Văn Xoay Đoàn thanh niên Phó Bí thư 0326836748  
Đinh Thị Việt Phụ nữ Chủ tịch 0354480997  
Nguyễn Thị Thúy Phương Phụ nữ Phó Chủ tịch 0986408392  
Nguyễn Thanh Khiết Hội người cao tuổi Chủ tịch 0986164385  
Đinh Thị Trang Hội chử thập đỏ Chủ tịch 0368094113  
             

 
Biên soạn: Lê Hồng Nhung