CHUYÊN MỤC

quatrinhhinhthanhphattrien.png

Xã Sơn Lang được thành lập theo Quyết định 26 /HĐBT ngày 01 tháng 02 năm 1985 của Hội đồng bộ trưởng về việc phân vạch địa giới một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai – Kon Tum.
Xã Sơn Lang nằm ở phía bắc huyện Kbang, cách thị trấn huyện lỵ khoảng 30 Km theo đường tỉnh lộ 669 (nay là Đông trường Sơn). Xã Sơn Lang nguyên là xã Hơnưng (Hà Nừng) trong kháng chiến. Sau giải phóng 1975 xã được mang tên Sơn Lang. Đó là tên của một con suối lớn trong vùng

Tên đơn vị: Xã Sơn Lang
- Địa điểm trụ sở chính: UBND xã Sơn Lang nằm tại Thôn Hợp Thành, xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ; Sự chỉ đạo, điều hành của Cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các phong trào thi đua được đẩy mạnh; Là xã luôn ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kinh tế phát triển, văn hoá xã hội luôn được quan tâm; Hàng năm xã đều đạt và vượt mức chỉ tiêu tuyển quân; Công tác huấn luyện DQTV; Chính sách hậu phương quân đội được quan tâm sâu sát; Chế độ chính sách của Đảng; Nhà nước đối với các đối tượng chính sách xã hội được chăm lo thường xuyên;