CHUYÊN MỤC

THÀNH TỰU NĂM 2020
1- Về kinh tế - Xã hội
1.1- Về kinh tế:
Thu nhập bình quân đầu người: 41,135trđ tăng 3,06trđ so với năm 2019 (38,075trđ).
Sản xuất nông, lâm nghiệp cơ bản đạt kế hoạch huyện giao. Tổng diện tích gieo trồng: 2.210,5ha, đạt 101,83% kế hoạch.
Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tái canh cà phê được quan tâm đầu tư. Thực hiện có hiệu quả công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.
Chăn nuôi cơ bản ổn định. Tổng đàn gia súc: 3.856 con
Công tác quản lý bảo vệ rừng luôn được quan tâm chỉ đạo. Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR, tổ chức tuyên truyền về công tác QLBVR- PCCCR ở 11 thôn, làng. Đã tiến hành tuần tra truy quét ở các vùng giáp ranh với xã Sơ pai và xã Vĩnh Thạnh-Bình Định, phát hiện 05 vụ vi phạm. Đã hoàn tất hồ sơ chuyển Hạt kiểm lâm huyện xử lý theo quy định.
Tăng cường công tác quản lý đất đai, đẩy nhanh việc cấp quyền sử dụng đất, ngăn chặn tình trạng mua bán đất trái phép, đặc biệt đối với đồng bào Bahnar. Đã tiếp nhận và giải quyết 73 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai với tổng diện tích 39,56ha. Trong đó: Đã có giấy chứng nhận: 32 hồ sơ với diện tích 10,83ha; Kết thúc công khai: 15 hồ sơ với diện tích 6,79ha; Đã hoàn thiện 26 hồ sơ với diện tích 21,94ha. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân kê khai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Công tác thu chi ngân sách luôn được cấp uỷ, chính quyền xã quan tâm chỉ đạo, tổng thu ngân sách xã năm 2020: 6.922.907.884 đồng, đạt 117,97% so với chỉ tiêu huyện giao, trong đó thu tại địa phương: 629.406.542 đồng đạt 82,82%  so với chỉ tiêu huyện giao. Tổng chi ngân sách xã đến ngày 20/12/2020: 5.501.517.020, đạt  89,36% so với chỉ tiêu huyện giao.
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, đồng bộ. Đến nay đã hoàn thành 04/04 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao của năm 2020.
1.2- Về văn hóa – xã hội
Sự nghiệp giáo dục và đào tạo của xã đã được cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm hơn; quy mô trường lớp được đầu tư nâng cấp, mở rộng. Tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được đẩy nhanh; hiện nay, xã có 03/04 trường đạt chuẩn quốc gia (Trường THCS&THPT Kon Hà Nừng đang lập thủ tục đề nghị công nhận đạt chuẩn quốc gia). Năm học 2020-2021, toàn xã có 04 trường học với 04 bậc học là: mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và THPT, với 85 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 1.135 học sinh.
Hoạt động y tế có nhiều chuyển biến tích cực, công tác khám chữa bệnh được nâng lên. Đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho nhân dân trong giai đoạn thời tiết giao mùa, triển khai các chương trình y tế quốc gia. Công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp covid-19 được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đến thời điểm hiện tại chưa có trường hợp nào dương tính với Covid-19. Tiếp tục duy trì Trạm y tế xã đã đạt chuẩn quốc gia về y tế (theo tiêu chí từ năm 2010 trở về trước). Tổng số lượt người khám chữa bệnh là 1.898 lượt. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,2%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 15,85%.
Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ mới, an sinh xã hội được đảm bảo. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới đã được đi vào đời sống của nhân dân. Hiện có 920 gia đình văn hóa, chiếm 75,59%; Khu dân cư văn hóa 07/09, đạt 77,77%.
Các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giải quyết chế độ cho các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Tổ chức chu đáo các hoạt động thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp lễ, tết, ngày thương binh liệt sỹ. Đến nay, tổng số hộ nghèo toàn xã 36 hộ chiếm 2,96% (hộ dân tộc thiểu số 30 hộ), giảm 12 hộ và 1,02% so với năm 2019; hộ cận nghèo 62 hộ chiếm 5,09% (hộ DTTS 44 hộ).
2- Về Quốc phòng - An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
Chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương; duy trì nghiêm chế độ trực; tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát địa bàn, nắm chắc tình hình. Chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện của lực lượng dân quân. Tổ chức tuyển quân, giao quân năm 2020 đạt 100% chỉ tiêu (09 thanh niên); sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020 đảm bảo quy trình (trúng tuyển 19 thanh niên). Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
Lãnh đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hành vi lợi dụng tôn giáo để truyền đạo trái phép. Trên địa bàn xã hiện có 67 hộ, 226 khẩu theo công giáo, hoạt động tín ngưỡng là tu tại gia.
Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, tăng cường công tác nắm tình hình; phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Xã đạt xã an toàn về an ninh trật tự. Trong năm 2020, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã xảy ra 12 vụ.([1])
3- Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị
3.1- Công tác xây dựng Đảng
a) Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng:
 Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân được quan tâm thường xuyên. Việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục được cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng, thực hiện bằng nhiều việc làm cụ thể thiết thực.
Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW theo chuyên đề năm 2020 và triển khai thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2020; Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện: Nghị quyết số 52-NQ/TW, Kết luận số 57-KL/TW, Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 35-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII); Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết số 56-NQ/TW, Kết luận số 76-KL/TW, Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 69-KL/TW và Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư; Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/TW, Kết luận số 76-KL/TW, Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 69-KL/TW và Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư; Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận trên và thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2020-2025).
- Xây dựng kế hoạch phát động cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai” và Cuộc thi “Tìm hiểu thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh” ; Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII); Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 02-CT/HU, ngày 25/01/2016 và Chỉ thị 04-CT/HU, ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
b) Công tác tổ chức cán bộ:
Chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng cao, công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới được Đảng ủy và các chi bộ quan tâm thực hiện, trong năm đã kết nạp được 11 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong đảng bộ lên 225 đồng chí (đạt 100% kế hoạch).
 
([1]) 01 vụ có dấu hiệu giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; 01 vụ có lời nói và hành động xúc phạm danh dự người khác; 01 vụ tai nạn giao thông làm chết 01 người; 01 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy; 01 vụ sử dụng trái phép chất ma túy; 01 vụ tàng trữ hung khí trên người nhằm mục đích cố ý gây thương tích cho người khác; 02 vụ say rượu bia gây mất trật tự công cộng; 01 vụ trộm cắp tài sản; 01 vụ xâm hại sức khỏe người khác; 01 vụ đánh nhau; 01 vụ tự tử làm chết 01 người.
Phối hợp với Tổ tự quản và lực lượng cảnh sát khác tổ chức tuần tra, kiểm soát giao thông phát hiện và ra quyết định xử phạt 110 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ với số tiền 31.300.000 đồng.
Kiểm tra tạm trú 100 đợt, phát hiện và xử phạt 29 trường hợp vi phạm với số tiền 7.300.000đ
Tuyên truyền vận động tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn xã, đến nay đã vận động thu hồi được 15 khẩu súng (01 khẩu súng hơi và 14 khẩu súng tự chế).Công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị từ xã đến thôn, làng được tập trung lãnh đạo chỉ đạo tích cực. Đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020-2025). Chỉ đạo tổ chức thành công bầu Trưởng, phó của 09 thôn, làng (nhiệm kỳ 2020-2022). Chỉ đạo củng cố, kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã nhiệm kỳ 2017-2022; Củng cố, kiện toàn Đoàn Thanh niên xã nhiệm kỳ 2017-2022.
* Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng năm 2020:
- Tổng số chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã được đánh giá: 14 chi bộ. Kết quả:
+ Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 05 chi bộ, chiếm 35,71%.
+ Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ: 08 chi bộ, chiếm 57,14%.
+ Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ: 01 chi bộ, chiếm 7,14%.
Không có chi bộ yếu kém.
- Tổng số đảng viên trong Đảng bộ xã: 225 đ/c, đảng viên tham gia đánh giá: 197 đảng viên (28 đảng viên không đánh giá gồm: mới kết nạp dưới 6 tháng: 11 đ/c; đảng viên già yếu miễn sinh hoạt: 11 đ/c; đảng viên xin miễn sinh hoạt tạm thời 01 năm: 06 đ/c). Kết quả:
+ Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 27 đ/c, chiếm 13,7%.
+ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: 133 đ/c, chiếm 67,51%.
+ Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ: 35 đ/c, chiếm 17,76%.
+ Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ: 02 đ/c, chiếm 1,01%.
- Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen cho 02 chi bộ và 01 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền (từ 2016-2020).
c) Công tác kiểm tra, giám sát theo điều 30 và điều 32 Điều lệ Đảng:
Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiểm tra chi bộ cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được chú trọng, chất lượng các cuộc kiểm tra từng bước được nâng lên. Đảng uỷ xã đã xây dựng kế hoạch kiểm tra theo điều 30 Điều lệ Đảng đối với Chi bộ thôn Thống Nhất; giám sát chi bộ làng Đăk ASêl. Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ xã đã xây dựng kế hoạch kiểm tra theo Điều 32 Điều lệ Đảng đối với: Chi bộ làng Srắt và giám sát Chi bộ Quân sự. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra 02 đảng viên có dấu hiệu vi phạm (vi phạm chính sách dân số). Đã triển khai xong công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 theo kế hoạch đầu năm, báo cáo kết quả về UBKT Huyện ủy theo quy định.
 d) Công tác dân vận:
Triển khai xây dựng mô hình dân vận khéo năm 2020; củng cố, kiện toàn các Tổ dân vận thôn, làng.
Sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp giữa Khối dân vận Đảng ủy với Công an và Ban chỉ huy quân sự xã; quy chế phối hợp giữa Khối dân vận Đảng ủy với Mặt trận và các đoàn thể xã.
Ban hành Quyết định xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng và xây dựng Quy chế hoạt động.
Thành lập đội thi tham gia Hội thi “tuyên truyền viên cơ sở giỏi” năm 2020 tại huyện.
3.2- Công tác xây dựng chính quyền:
Hội đồng nhân dân xã tổ chức thành công các kỳ họp đảm bảo đúng quy trình, chất lượng, hiệu quả. Tổ chức giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề về triển khai thực hiện các chương trình, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của HĐND, kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri; Hoạt động tiếp xúc cử tri đảm bảo chất lượng, có trọng tâm. UBND xã tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa’ và “một cửa liên thông”; chỉ đạo thực hiện nghiêm Bộ thủ tục hành chính cấp xã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền cấp xã.
Thực hiện các quy trình bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND xã khóa XII (nhiệm kỳ 2016-2021). Đăng ký tuyển dụng công chức Địa chính-Xây dựng và công chức Địa chính nông nghiệp-môi trường.
Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo và được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ. Đã củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, triển khai thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; giải quyết kịp thời các loại đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
Chức năng giám sát của HĐND, điều hành của UBND xã có chuyển biến tích cực, đồng bộ được nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhận thức, trách nhiệm của CBCC được nâng lên.
3.3- Công tác Mặt trận và các đoàn thể:
Thường xuyên chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia vào các tổ chức chính trị xã hội; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.
Mặt trận, đoàn thể xã đã tập trung tuyên truyền hướng về cơ sở, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” đã từng bước đi vào đời sống của nhân dân trên địa bàn xã. Nhìn chung hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể từ xã đến thôn, làng đã từng bước được nâng cao chất lượng.
Tỷ lệ kết nạp đoàn viên, hội viên tăng so với năm 2019: Hội Phụ nữ xã: Năm 2020 là 1.050 hội viên, chiếm 22,80% so với dân số, tăng 21 hội viên so với năm 2019 (1.029 hội viên); Hội Nông dân: Năm 2020 là 915 hội viên, chiếm 19,87% so với dân số, tăng 19 hội viên so với năm 2019 (896 hội viên); Hội Cựu chiến binh: Năm 2020 là 237 hội viên, chiếm 5,15% so với dân số, giảm 03 hội viên so với năm 2019 (240 hội viên), nguyên nhân do kỷ luật 01 hội viên, 01 hội viên chết và xóa tên 01 hội viên do không đúng quy định; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã: Năm 2020 là 130 đoàn viên, chiếm 2,82% so với dân số, tăng 14 đoàn viên so với năm 2019 (116 đoàn viên).
3.4- Việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
Căn cứ các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Huyện uỷ. Đảng uỷ đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị triển khai sâu rộng nội dung học tập theo chủ đề năm 2020 là “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo điều kiện để toàn thể cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt các nội dung đồng thời xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện của tập thể, cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng. Thường xuyên kiểm tra việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các chi bộ trực thuộc, nhằm nắm tình hình triển khai và chỉ đạo kịp thời những vấn đề mới phát sinh, đưa việc thực hiện vào nền nếp và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.
Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.