CHUYÊN MỤC

Thông báo tuyển dụng công chức xã
Thông báo tuyển dụng công chức xã
Tuyển dụng công chức xã

Thông báo
Thông báo
Thông báo nghỉ lễ và treo cờ tổ quốc trong các ngày lễ tết 2023

Thông báo công khai niêm yết thoả thuận phân chia (tặng cho) di sản...
Thông báo công khai niêm yết thoả thuận phân chia (tặng cho) di sản là quyền sử dụng đất thừa kế theo pháp luật của hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn xã Sơn lang
Công khai liệt kê hân hoan phân chia (tặng cho) di sản là quyền sử dụng đất thừa kế theo luật của hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn xã Sơn Lãng

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022
Kế hoạch Tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022
Tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022

THÔNG BÁO
THÔNG BÁO
Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ Quốc chào mừng  kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh 02/9

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Sơn Lang
Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Sơn Lang
THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN LANG

THÔNG BÁO
THÔNG BÁO
Lịch nghỉ Tết dương lịch và treo cờ tổ quốc

Default news teaser image
Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện tháng 5/2018
Thường trực HĐND huyện thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện tháng 5/2018