CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền đền án 06 trên địa bàn xã

01/03/2023

1/03/2023

Quyết định

 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận 1 cửa, 1 cửa liên thông trên địa bàn xã Sơn Lang

24/02/2023

24/02/2023

Quyết định

Kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã Sơn Lang

24/02/2023

24/02/2023

Quyết định

Về việc phân công cán bộ, công chức phụ trách công tác tiếp dân tại UBND xã Sơn Lang

24/02/2023

24/02/2023

KẾ HOẠCH

Kế hoạch giảm nghèo năm 2023

13/02/2023

13/02/2023

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới nâng cao
giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn xã Sơn Lang

10/02/2023

10/02/2023

Kế hoạch

Triển khai thực hiện số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025" trên địa bàn xã Sơn Lang giai đoạn 2021-2025

25/01/2023

25/01/2023

KẾ HOẠCH

Tuyển dụng công chức xã năm 2023

11/01/2023

11/01/2023

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội xuân xã Sơn Lang

16/12/2022

16/12/2022

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Quý mão năm 2023

05/12/2022

5/12/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|