CHUYÊN MỤC

cctc.png
Cơ cấu tổ chức do HĐND cùng cấp bầu ra, thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân và được thực hiện theo quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Gồm có 1 Chủ tịch, 2 Phó chủ tịch, Công chức chuyên môn giúp việc như: Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự, Văn phòng - Thống kê, Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường, Tài chính - Kế toán, Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội.
Ngoài ra còn có các tổ chức chính trị - xã hội như: Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội CCB, Đoàn thanh niên, Hội người cao tuổi. Trong những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương cùng các đoàn thể, nhân dân xã Tơ Tung đã đạt được những thắng lợi to lớn trên tất cả các lĩnh vực.
Hiện tại, tổng số cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách xã là 36 người. Trong đó: cán bộ chuyên trách 11 người, Công chức 11 người và 14 người hoạt động không chuyên trách xã.
 
Khối Họ và tên Chức vụ Thư điện tử Số điện thoại
Đảng ủy Đinh Bư BT Đảng ủy-CT HĐND xã bud.kbang@gialai.gov.vn 0362.381.385
Bùi Văn Hường PBT Đảng ủy xã huongbv.kbang@gialai.gov.vn 0988.611.731
Lý Thanh Tuyền Tổ chức Đảng   0385.531.153
Chính quyền HĐND Hoàng Tuấn Hùng PCT HĐND xã hunght.kbang@gialai.gov.vn 0865.578.687
UBND Trần Xuân Nam CT UBND xã namtx.kbang@gialai.gov.vn 0982.835.834
Hoàng Văn Luân PCT UBND xã luanhv.kbang@gialai. gov.vn 0987.045.279
Trần Thị Thơ PCT UBND xã thott.kbang@gialai.gov.vn 0398.112.420
Công An xã Võ Hải Sơn Trưởng công an xã sonvh.kbang@gialai.gov. vn 0974.411.895
Đinh Thânh Phó trưởng công an xã thanhdv.kbang@gialai.gov.vn 0379.896.729
Hà Văn Hành Phó trưởng công an xã   0395.307.729
Ban Chỉ huy Quân sự Hà Cao Giang CHT BCH Quân sự gianghc.kbang@gialai.gov.vn 0977.114.777
Hoàng Đình Chiến     0357.895.296
Văn phòng – Thống kê Lê Thị Hồng Văn phòng - thống kê honglt.kbang@gialai.gov.vn 0962.652.477
Hoàng Thị Huệ Văn phòng - thống kê hueht.kbang@gialai.gov. vn 0368.971.779
Tư pháp - Hộ tịch Nguyễn Võ Hoài Liên Tư pháp - Hộ tịch liennvh.kbang@gialai.gov. vn 0986.289.191
Bùi Tiến Dũng Tư pháp - Hộ tịch dungbt.kbang@gialai.gov.vn 0973.917.279
Địa chính - Xây dựng Bùi Tấn Cường Địa chính - Xây dựng cuongbt.kbang@gialai .gov.vn 0349.194.124
  ĐC - NN - MT    
Tài chính- Kế toán Trần Văn Hải Tài chính - Kế toán haitv.kbang@gialai.gov.vn 0985.436.814
Đinh Nam Tài chính - Kế toán namd.kbang@gialai.gov.vn 0384.932.482
Văn hóa - Xã hội Nông Thị Hảo Văn hóa - Xã hội haont.kbang@gialai.gov.vn 0349.017.279
Nguyễn Thị Cảnh Văn hóa - Xã hội canhnt.kbang@gialai. gov.vn 0985.146.491
Người HĐ không chuyên trách Trương Thị Dịu Thú y - Chăn nuôi   0971.952.378
Vi Văn Đức CT Hội người cao tuổi   0976.691.982
Khối mặt trận và các đoàn thể Mặt trận TQVN Nông Thị Danh CT UBMTTQVN xã danhnt.kbang@gialai.gov.vn 0988.780.455
Lãnh Văn Mạnh PCT UBMTTQVN xã   0357.070.171
Hội LH phụ nữ Nông Thị Tuyễn CT.Hội LHPN xã tuyennt. kbang@gialai.gov.vn 0356.082.749
Bùi Thị Như Ánh PCT.Hội LHPN xã   0868.200.679
 
Đoàn TNCS HCM
Đinh Văn Toong BT Đoàn TN xã toongdv.kbang@gialai.gov.vn 0374.674.710
Vy Thị Kiều PBT đoàn TN   0362.697.320
Hội CCB Nông Văn Tình CT.Hội CCB xã tinhnv. kbang@gialai.gov.vn 0987.693.944
Nông Văn Thuật PCT.Hội CCB xã   0386.486.583
Hội Nông dân Đinh Mốc CT.Hội ND mocd.kbang@gialai.gov.vn 0355.482.928
Lưu Viết Thưởng PCT.Hội ND   0357.305.471