CHUYÊN MỤC

quatrinhhinhthanhphattrien.png
Ngày 29/10/1983 xã Tơ Tung được thành lập theo Quyết định số 22 - QĐ/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (xã Nam Ka Nak thuộc huyện An Khê được chia tách thành 3 xã: Tơ Tung, Kông Lơng Khơng và Kông Bla).
 Ngày 28/12/1984, Hội đồng Bộ trưởng có Quyết định số 181/HĐBT tách phần phía bắc huyện An Khê thành lập huyện Kbang, toàn bộ xã Nam Ka Nak cũ, trong đó có xã Tơ Tung, thuộc địa bàn huyện mới và giữ vững ổn định cho đến nay.
Xã Tơ Tung,  nơi có làng Kháng chiến Sơ Tơr - quê hương Anh hùng Núp qua tác phẩm văn học nổi tiếng “ Đất nước đứng lên” của nhà văn Nguyên Ngọc. Nơi ấy, những người Bah nar chỉ với hầm chông, bẫy đá, mang cung mà viết nên huyền thoại về lối đánh du kích làm cho bè lũ thực dân, đế quốc sừng sỏ phải kinh hoàng. Nơi ấy có người con của dân tộc Bah nar mang tên Núp đã trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và thời kỳ xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tơ Tung, Sơ Tơr, Anh Hùng Núp với những tên đất, tên người đã trở thành huyền thoại trong trang sử sáng người của dân tộc Việt Nam.
Với những truyền thống vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc được đồng bào Bah Nar, kinh, Tày, Nùng … ở Tơ Tung tiếp tục phát huy trong những năm qua  đã làm cho bức tranh kinh tế - xã hội Tơ Tung thật sự đổi thay. Người dân Tơ Tung đã qua rồi một thời đói cơm, lạt muối; cánh đồng Tơ Tung hôm nay nhờ có các công trình thủy lợi mà thơm mùi lúa mới quanh năm; trẻ em Tơ Tung hôm nay đã được tung tăng trên những con đường nhựa, bê tông xi măng tới trường; điện đã sáng khắp các thôn, làng. Bước trên con đường mới hôm nay, tuy đây đó vẫn còn có khó khăn, nhưng người dân Tơ Tung vẫn một lòng theo Đảng, Bác Hồ và vững tin vào một tương lai ngày càng tươi sáng.