CHUYÊN MỤC

Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện tháng 5/2018

(ngày đăng bài: 18/05/2018)
Thường trực HĐND huyện thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện tháng 5/2018
scan0001-(1).jpg
Chi tiết: TB-80-signed.pdf