CHUYÊN MỤC

Chủ tịch UBND huyện Võ Văn Phán làm việc tại UBND xã Tơ Tung

(ngày đăng bài: 28/02/2019)

Sáng 28 tháng 2, đồng chí Võ Văn Phán Chủ tịch UBND huyện Kbang, cùng với lãnh đạo các cơ quan chuyên môn ở huyện đã làm việc với UBND xã Tơ Tung để kiểm tra các mặt công tác trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019; chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019. 


canh-CT-HUYEN-sau-Tet-1.jpg
 

         Tại buổi làm việc đồng chí Trần Xuân Nam - Chủ tịch UBND xã báo cáo về tình hình trước, trong và sau tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019.
          Nhìn chung, các nhiệm vụ trong thời gian trước Tết nguyên đán được UBND xã quan tâm, thực hiện đầy đủ, có hiệu quả. Đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác an sinh xã hội. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian trong dịp Tết được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, tạo không khí xuân vui tươi cho nhân dân trên địa bàn xã; tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xã ổn định. Đến nay, mọi hoạt động: chỉ đạo sản xuất, phòng chống dịch bệnh, giáo dục, y tế trên địa bàn xã đều đi vào nề nếp.
          Qua nắm tình hình của xã trong thời gian qua, trên cơ sở ý kiến phát biểu của các ngành của huyện, Chủ tịch Võ Văn Phán ghi nhận, biểu dương kết quả xã Tơ Tung đạt được. Đồng thời, đề nghị UBND xã cần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm được giao; có giải pháp thay đổi nhận thức và hành động của cán bộ, công chức cũng như nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã. Đề nghị xã Tơ Tung cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ các nhiệm vụ: chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2018 – 2019; phòng chống cháy mía; triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế xã hội ngay từ đầu năm. Năm 2019, Tơ Tung phải cơ bản hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới. Chính vì vậy, đối với các tiêu chí còn đạt thấp như nhà ở, hộ nghèo, môi trường…cần có giải pháp cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho cán bộ, công chức, đảng viên, các đoàn thể. Đồng thời, UBND xã cần phải phối hợp các đơn vị khảo sát tìm cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai trên địa bàn để chuyển đổi cây trồng cho người dân; cán bộ công chức bám sát cơ sở, xuống tận thôn, làng để nắm tình hình đời sống người dân, tổ chức có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội./.                                   
                                                                                                                                     Lê Thị Hồng - BTV