CHUYÊN MỤC

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ 10 TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO PHỤ NỮ NĂM 2020 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021.

(ngày đăng bài: 28/12/2020)
           Sáng ngày 28/12/2020, Hội phụ nữ xã Tơ Tung tổ chức Hội nghị ban chấp hành lần thứ 10 tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2020 phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tham dự Hội nghị có Đ/c: Phạm Thị Mỹ Nương - PCT hội liên hiệp phụ nữ huyện và Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, các đồng chí ủy viên ban thường vụ, Ban chấp hành xã; các ban ngành đoàn thể xã; chi hội trưởng, phó phụ nữ làng và các cá nhân tiêu biểu.
           Khai mạc Hội nghị Đ/c: Nông Thị Tuyến - Chủ tịch hội phụ nữ xã nhẫn mạnh một số nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2020 phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đ/c cũng chỉ đạo những mặt còn hạn chế tồn tại về công tác hội phụ nữ bất cập sau một năm thực hiện nhiệm vụ, đánh giá, vai trò phát huy trách nhiệm, thẳng thắn thao luận chỉ ra nguyên nhân của những vướng mắc để thống nhất đưa ra những giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2021.
Tại Hội nghị Đ/c: Bùi Thị Như Ánh - Phó chủ tịch HPN xã. Đã thông qua báo cáo kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2020 phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.  
chu-tri-hoi-nghi-tuyen.jpg     (Toàn cảnh Hội nghị)

 
          Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đ/c Phạm Thị Mỹ Nương - PCT hội liên hiệp phụ nữ huyện kbang. Đánh giá rất cao kết quả công tác hội phụ nữ xã năm 2020 với sự tham gia của chính quyền và các ban ngành, đoàn thể của xã và toàn thể các ủy viên ban thường vụ, Ban chấp hành xã, hội nghị sẽ bàn đi đến thống nhất, xây dựng phương hướng hoạt động năm 2021. Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội đến cán bộ, hội viên và phụ nữ và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu mỗi cơ sở Hội xây dựng được ít nhất 2-3 gương phụ nữ tiêu biểu trong các phong trào thi đua, học tập và làm theo Bác.Triển khai thực hiện chủ đề năm 2021 "Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.
My-nuong.jpg
(Ảnh Đ/c Phạm Thị Mỹ Nương - PCT HLHHPN huyện kbang)
            Tại Hội nghị đã tập trung thảo luận và quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi tập trung phấn đấu thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ của công tác hội PN trong năm 2021.
 khen-thuong.jpgIMG_1609989647802_1610076686885.jpg
(Ảnh khen thưởng tập thể, cá nhân)
           Nhân dịp tổng kết, HLHPN xã đã trao giấy khen cho 07 tập thể  và 15 cá nhân đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.
                                                                                                           Nông Thị Hảo - BTV