CHUYÊN MỤC

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

(ngày đăng bài: 20/01/2019)
13 giờ 30 phút ngày 18/01/2019, Ủy ban nhân dân xã Tơ Tung đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và xây dựng phương hướng hoạt động năm 2019

TT-UB-(1).JPGThường trực UBND xã điều hành Hội nghị Tổng kết năm 2018
 
Tham dự Hội nghị có Đồng chí Đinh Bư – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, đc Hoàng Tuấn Hùng – PCT HĐND xã và đại diện UBMTTQ xã, trưởng khối đoàn thể xã và cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách khối Ủy ban nhân dân xã, các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng năm 2018, trưởng làng và đại diện  các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã: Ban Quản lý rừng phòng hộ xã Nam, 4 trường học và trạm y tế xã
 
TOAN-CANH-1-(3).JPG
 
Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết năm 2018

Tại Hội nghị, thay mặt Ủy ban nhân dân xã ông  Hoàng Văn Luân – PCT UBND xã đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của UBND xã.
 Năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện, Đảng ủy xã, giám sát của HĐND xã, quản lý và chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND xã, phối hợp của Mặt trận, các đoàn thể xã, sự nỗ lực của các ngành chuyên môn và nhân dân các dân tộc trong xã nên tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả tương đối toàn diện. Tình hình kinh tế - xã hội của xã vẫn phát triển đúng hướng; thực hiện tốt các biện pháp quản lý bảo vệ rừng và phòng, chống lâm tặc, PCCCR. Không để xảy ra dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Thu ngân sách trên địa bàn đạt tiến độ đề ra, thực hiện quản lý, điều hành ngân sách, chi tiêu tiết kiệm theo đúng quy định. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách xã hội tới các đối tượng chính sách được thụ hưởng. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá được quan tâm. Công tác tiếp dân, giải quyết các đơn thư khiếu nai, kiến nghị của công dân được thực hiện nghiêm túc. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.
Về phương hướng nhiệm vụ năm 2019: Tại Hội nghị đã tập trung thảo luận, góp ý cho bản dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
 
PB-BU-(2).JPG
Ông Đinh Bư – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đinh Bư – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã đánh giá cao nỗ lực của Thường trực UBND xã và công chức chuyên môn xã năm 2018. Đồng thời, định hướng một số chỉ tiêu năm 2019 đạt vượt hơn so với năm 2018.
 
KHEN-TAP-THE-(1).JPG
 
Khen thưởng Tập thể đạt danh hiệu : "Lao động tiên tiến” năm 2018

KHEN-THUONG-CA-NHAN-(1).JPG

Khen thưởng cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2018
 
Tại Hội nghị đã công bố Quyết định khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018. Đã biểu dương và khen thưởng 8 tập thể và 12 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2018.
 
KL-NAM.JPG
Ông Trần Xuân Nam – Chủ tịch UBND xã Kết luận Hội nghị tổng kết năm 2018
 
Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Trần Xuân Nam - Chủ tịch UBND xã đã tổng kết các ý kiến đóng góp, chân thành cảm ơn sự quan tâm và chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng ủy xã đã góp ý kịp thời, sâu sát; cũng như những đóng góp của các đại biểu dự Hội nghị về hoạt động của UBND xã trong năm 2018 và mong rằng năm 2019 UBND xã sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn. Đồng thời, cũng thể hiện quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chung trong toàn UBND xã, thực hiện tốt những nhiệm vụ đã được giao ngay trong những tháng đầu năm 2019. Qua đó thể hiện sự quyết tâm và đoàn kết nhất trí cao trong UBND xã. Thời gian tới, UBND xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, chung sức thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, QPAN năm 2019 đạt và vượt chỉ tiêu đề ra/.
                                                                                                          Lê Thị Hồng - BTV