CHUYÊN MỤC

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020

(ngày đăng bài: 17/08/2019)

            Chiều ngày 16/8/2019  UBND xã Tơ Tung đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ xã và trưởng các đoàn thể xã, công chức chuyên môn, lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ xã Nam, lãnh đạo các trường học, trạm y tế, đại diện các banh nghành đoàn thể làng, cá nhân và đại diện tập thể được khen thưởng.


    CHU-TOA.JPG
Chủ tọa Hội nghị
           
             Chương trình xây dựng Nông thôn mới, được sự quan tâm đầu tư của trung ương, tỉnh và đặc biệt có sự lãnh đạo chỉ đạo của Huyện ủy - UBND huyện, Đảng ủy xã, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Tơ Tung đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện; nhiều cơ chế chính sách được ban hành có tác dụng thiết thực và trở thành động lực thúc đẩy tiến độ triển khai. Phong trào thi đua
“Tơ Tung chung sức xây dựng Nông thôn mới” gắn với phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” , phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

TOAN-CANH-(1).JPG
Toàn cảnh Hội nghị

            Qua 10 năm thực hiện xây dựng Nông thôn mới xã Tơ Tung có nhiều khởi sắc mới, biến chuyển rõ nét. Đến nay xã đã hoàn thành 14/19 tiêu chí, còn 5 tiêu chí chưa hoàn thành (gồm tiêu chí số 9, 10, 11, 17, 18). Tổng kinh phí thực hiện Chương trình Nông thôn mới từ năm 2011- 2019: 220.032 triệu đồng, trong đó: NSTW 13.163 triệu đồng, huy động trong nhân dân đóng góp  2.621 triệu đồng. Có 66 hộ dân hiến đất với diện tích 10.486 m2 để làm các tuyến đường giao thông nội làng, nội đồng và nhà văn hóa thôn, làng. Huy động trên 16.000 công lao động của người dân để thực hiện các công trình công ích, dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, phát dọn cây bụi, trồng cây xanh… Đã đầu tư xây dựng 9 tuyến đường trục xã với 4,895km, đạt 100% đường trục xã được nhựa hóa và bê tông hóa; Đầu tư xây dựng 15 tuyến đường nội thôn với 6,145 km nâng tổng số km đường nội thôn, làng được cứng hóa lên 7,19/8,5 km đạt 84,59%; Đầu tư 18 tuyến đường nội đồng với 17,439 km nâng tổng số km đường nội đồng đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm lên 23,56/33,42 km đạt 70,49%. Về thủy lợi đã đầu tư kiên cố hóa 4.708,8m kênh chính và kênh nội đồng. Thu nhập bình quân đầu người tính đến cuối năm 2018 đạt 26,061 triệu đồng/người/năm, tăng 18,281 triệu đồng/người/năm với năm 2011 (7,78 triệu đồng/người/năm). Tổng số hộ nghèo đến cuối năm 2018 là 172 hộ chiếm 12,86% giảm 54,11% so với năm 2011 (66,97%). 13/16 thôn làng đạt tiêu chuẩn và giữ vững danh hiệu thôn, làng văn hóa đạt 81,25%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 5.459/5.784 người đạt 94,38%...

TAP-THE.JPG
Đc Đinh Bư - Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã trao giấy khen cho tập thể tiêu biểu


CA-NHAN.JPG
ĐC Trần Xuân Nam - Phó bí thư Đảng ủy, CTUBND xã trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu
           
           Nhân dịp Hội nghị tổng kết này Chủ tịch UBND xã đã khen thưởng 3 tập thể và 8 cá nhân tiêu biểu trong 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.
          Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới là chương trình mang tính tổng hợp, sâu, rộng, có nội dung toàn diện; bao gồm tất cả các lĩnh vực, chính trị, quốc phòng  an ninh, kinh tế, môi trường, văn hóa, xã hội, nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Vì vậy, mục tiêu phấn đấu của xã Tơ Tung đến cuối năm 2020 hoàn thành 19/19 tiêu chí và được công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Hoàn thành các tiêu chí làng Nông thôn mới tại làng Sơ Tơr và được công nhận làng Sơ Tơr đạt chuẩn làng Nông thôn mới.                   
                                                                                                              Lê Thị Hồng - BTV