CHUYÊN MỤC

TỔ CHỨC CHỒNG CÂY XANH TẠI LÀNG SỞ TƠR

(ngày đăng bài: 23/07/2021)
          Sáng ngày 23 tháng 7 năm 2021, Tổ điều hành triển khai xây dựng nông thôn mới của làng Sơ Tơr cùng với các bàn ngành đoàn thể xã Tơ Tung. Tổ chức triển khai trồng cây xanh, hàng rào, tạo cảnh quan khu dân cư “xanh , sách, đẹp”, chỉnh trang, thão gỡ nhà cửa cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn của làng Sơ Tơr, xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
anh-1.jpganh-4.jpg
(Toàn cảnh chỉnh sửa hàng rào, trồng cây xanh)

 

          Được các hộ gia đình và các ban ngành, đoàn thể của làng tham gia hưởng ứng, cùng với tổ điều hành nông thôn mới triển khai thực hiện.
anh-5.jpg
 (Toàn cảnh  tháo gỡ nhà)
                                                                                                                              Nông Thị Hảo -BTV