CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

KH SỐ 61/KH-UBND

Kiểm tra, tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023
 

22/03/2023

22/03/2023

KH SỐ 60/KH-UBND

Chuyến đổi vị trí công tác đối với công chức xã theo Nghị định sổ 59/2019/NĐ-CP
 

22/03/2023

22/3/2023

GM số 10/GM-UBND

Về việc triển khai kế hoạch xây dựng làng nông thôn mới năm 2023
 

20/03/2023

20/03/2023

GM số 11/GM-UBND

Dự Lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023

20/03/2023

20/03/2023

KH SỐ 56/KH-UBND

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

17/03/2023

17/03/2023

KH SỐ 55/KH-UBND

Triển khai thực hiện xây dựng Làng nông thôn mới trên địa bàn xã năm 2023
 

17/03/2023

17/03/2023

KH SỐ 37/KH-UBND

Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc
 

16/03/2023

16/02/2023

KH SỐ 54/KH-UBND

Triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn xã Tơ Tung
 

15/03/2023

15/3/2023

GM số 08/GM-UBND

Dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Kế hoạch xây dựng Nông thôn mới năm 2023

 

14/03/2023

14/03/2023

KH SỐ 52/KH-UBND

Triển khai thực hiện mô hình “Đội hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến” tại Bộ phận Một cửa thuộc Ủy ban nhân dân xã Tơ Tung
 

14/03/2023

14/03/2023


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|