CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

CV SỐ 61/UBND-VP

Về việc tiếp tục tập trung thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

04/05/2021

04/5/2021

QĐ SỐ 59/QĐ-UBND

Về việc kiện toàn Tổ điều hành triển khai thực hiện xây dựng làng Nông thôn mới trong đồng báo DTTS trên địa bàn xã

29/04/2021

29/4/2021

QĐ SỐ 176/QĐ-UBND

Về việc thay đổi thành viên Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở khu vực bỏ phiếu số 3

29/04/2021

29/4/2021

QĐ SỐ 59/QĐ-UBND

Về việc kiện toàn Tổ điều hành triển khai thực hiện xây dựng làng Nông thôn mới trong đồng bào DTTS trên địa bàn xã

29/04/2021

29/4/2021

NQ số 71/NQ_HĐND

Về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã

29/04/2021

29/4/2021

NQ SỐ 02/NQ-UBBC

Về việc công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tơ Tung, nhiệm kỳ 2021 -2026 theo từng đơn vị bầu cử trên địa bàn xã Tơ Tung

27/04/2021

27/4/2021

KH SỐ 38/KH-UBND

Triển khai thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018

25/04/2021

25/3/2021

GM SỐ 10/GM-UBND

Dự họp Thành viên Ủy ban nhân dân xã tháng 4 năm 2021

16/04/2021

16/4/2021

BC SỐ 58/BC-UBND

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2021

15/04/2021

15/4/2021

KH SỐ 43/KH-UBND

Xây dựng làng Sơ Tơr đặt chuẩn "Làng nông thôn mới" năm 2021

09/04/2021

09/4/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|