CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

BC Số 149/BC-UBND

Kết quả 1 năm thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

23/09/2022

23/9/2022

BC Số 148/BC-UBND

Nhu cầu sử dụng bê tông năm 2022, diện kiến đến năm 2025 và năm 2030

23/09/2022

23/9/2022

KH SỐ 82/KH-UBND

Phòng chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn năm 2022

23/09/2022

23/9/2022

GM số 37/GM-UBND

Dự họp Thành viên Ủy ban nhân dân xã tháng 9 năm 2022

21/09/2022

21/9/2022

BC Số 145/BC-UBND

Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 299/QĐ-BVHTTDL

21/09/2022

21/9/2022

BC Số 144/BC-UBND

Kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022

20/09/2022

20/9/2022

GM số 36/GM-UBND

V/v giải quyết hồ sơ đất đai của bộ ông Bế Văn Tuần, cư trú tại làng Nam Cao, xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

19/09/2022

19/9/2022

GM số 35/GM-UBND

Tập huấn kỹ năng số cho Tổ cộng nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

19/09/2022

19/9/2022

KH SỐ 93/KH - UBND


Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022

17/09/2022

17/9/2022

BC Số 142/BC-UBND

Về việc kiểm tra, xử lý các trường hợp tạm trú, tạm vắng trong tháng 9 năm 2022 trên địa bàn xã

15/09/2022

15/9/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|