CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

BC Số 141/BC-UBND

Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quý III năm 2022

15/09/2022

15/9/2022

KH SỐ 81/KH-UBND

Công tác bảo đảm trật tự an toàn giáo thông gắn với phòng, chống tội phạm tại cơ sở

15/09/2022

15/9/2022

BC SỐ 139/BC-UBND

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, QPAN 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, QPAN 3 tháng cuối năm 2022

05/09/2022

5/9/2022

QĐ SỐ 166/QĐ-UBND

Phê chuẩn phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở làng làm Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng ban công tác mặt trận làng Leng

05/09/2022

05/9/2022

QĐ SỐ 166/QĐ-UBND

Phê chuẩn phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở làng làm Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng ban công tác mặt trận làng Leng

05/09/2022

05/9/2022

QĐ SỐ 167/QĐ-UBND

Phê chuẩn phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở làng làm Trưởng làng Leng

05/09/2022

05/9/2022

QĐ SỐ 168/QĐ-UBND

Phê chuẩn phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở làng làm Trưởng làng Klếch

05/09/2022

05/9/2022

QĐ SỐ 164/QĐ-UBND

Phê chuẩn phụ cấp hằng tháng đối với người trực tiếp tham gia công việc ở làng làm Công an viên, kiêm Bí thư chi bộ làng Klếch.

05/09/2022

05/9/2022

BC Số 136/BC-UBND

Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025 trên địa bàn xã trong 03 năm (2019-2021)

31/08/2022

31/8/2022

KH SỐ 79/KH-UBND

Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2022

31/08/2022

31/8/2022


|<<...11 12 13 14 15 16 17 18 19 20...>>|