CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

QĐ SỐ 02/QĐ-UBND

Thành lập Ban tổ chức và Tổ giúp việc liên hoan Cồng chiêng lần thứ III xã Tơ Tung mưng Đang, mưng xuân Qúy Mão năm 2023
 

05/01/2023

05/01/2023

GM số 01/GM-UBND

Dự họp Thành viên Ủy ban nhân dân xã tháng 12/2022 (mở rộng); Tổng kết công tác của UBND xã năm 2022; triển khai, kế hoạch, nhiệm vụ giải pháp năm 2023

04/01/2023

04/1/2023

KH SỐ 02/KH-UBND

Tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

04/01/2023

004/1/2023

KH SỐ 02/KH-BCĐ

Kiểm tra về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết nguyên đán Qúy Mão năm 2023

03/01/2023

03/1/2023

QĐ SỐ 01/QĐ-UBND

Về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023

03/01/2023

03/01/2023

KH SỐ 01/KH-UBND

Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2023

03/01/2023

03/1/2023

NQ SỐ 34/NQ-HĐND

Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân xã khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026

30/12/2022

30/12/2022

NQ SỐ 35/NQ-HĐND

Về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2023 của HĐND xã về " Tình hình quản lý các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã được xây dựng từ năm 2018 đến năm 2021"

30/12/2022

30/12/2023

KH SỐ 103/KH-UBND

Cải cách hành chính năm 2023

30/12/2022

30/12/2022

KH SỐ 104/KH-UBND

Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023

30/12/2022

30/12/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|