CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

TB số 73- Lịch tiếp công dân HĐND xã tháng 8

Lịch tiếp công dân của thưởng trực HĐND và đại biểu HĐND xã tháng 8 năm 2020

12/08/2020

12/8/2020

QĐ số 63 - Thực hiện biện pháp cách ly tại nhà để phòng, chống covid 19

Thực hiện biện pháp các ly y tế tại nhà để phon gf, chống dịch Covid - 19

06/08/2020

06/8/2020

KH số 59 - Phòng, chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn

Phòng , chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Tơ Tung năm 2020

06/08/2020

06/8/2020

TB SỐ 57 - LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 9

Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã và tiếp
công dân của Thường trực UBND xã vào sáng thứ Bảy tháng 9/2020 

04/08/2020

31/8/2020

Kh số 01 - Tổng kết 20 năm phong trào "TDĐKXDDSVH"

Tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" xã Tơ Tung giai đọa 2000-2020

03/08/2020

03/8/2020

QĐ số 60 - Kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiêm cứu nạn xã Tơ Tung

Kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn xã Tơ Tung

30/07/2020

30/7/2020

Số 68 - Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã

29/07/2020

29/7/2020

Số 72 - Phê chuẩn phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ảm nhiệm Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự xã

Phê chuẩn phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách đảm nhiệm Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự xã

29/07/2020

29/7/2020

Số 59 - phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021

phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021

28/07/2020

28/7/2022

QĐ số 64/QĐ -UBDN

Thực hiện biện pháp cách ly y tế tại nhà để phòng, chống dịch Covid - 19

15/07/2020

15/8/2020


|<<...61 62 63 64 65 66 67 68 69>>|