CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Số 65 - phân công nhiệm vụ công chức Tài chính - Kế toán xã

phân công nhiệm vụ công chức Tài chính - Kế toán xã

08/07/2020

08/7/2020

Số 66 - Phân công nhiệm vụ công chức Tư pháp – Hộ tịch

Phân công nhiệm vụ công chức Tư pháp – Hộ tịch 

08/07/2020

08/7/2020

TB SỐ 16a/TB - UBND

Về địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng xã Tơ Tung

25/03/2020

25/3/2020

Số 07 - miễn nhiệm Công an viên làng Trường Sơn

miễn nhiệm Công an viên làng Trường Sơn

25/02/2020

25/02/2020

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án Văn hóa công vụ

Thực hiện Đề án Văn hóa công vụ

20/01/2020

20/01/2020

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế Văn hoá công vụ tại Ủy ban nhân dân xã Tơ Tung

Ban hành Quy chế Văn hoá công vụ tại Ủy ban nhân dân xã Tơ Tung

20/01/2020

20/01/2020

QĐ sô 88/QĐ - UBND

V/v Phê chuẩn phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách làm Bí thư chi bộ Làng Leng

09/01/2020

1/9/2020

QĐ quy trình TTHC về quản lý tài sản công

Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp xã trong lĩnh vực quản lý tài sản công

21/10/2019

21/10/2019

QUYẾT ĐỊNH TTHC thuộc lĩnh vực Công Thương

V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

26/09/2019

26/9/2019

QUYẾT ĐỊNH TTHC thuộc lĩnh vực Công Thương

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

26/09/2019

26/9/2019


|<<...61 62 63 64 65 66 67 68 69 70...>>|