CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 1644 - CBCC thi đua thực hiện VH công sở

Tổ chức thực hiện PTTĐ CBCC tỉnh Gia lai thi đua thực hiện văn hóa công sở

30/07/2019

30/7/2019

QUYẾT ĐỊNH SỐ 743 - Danh mục TTHC tại Bộ phận 1 cửa UBND xã

Ban hành Danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai

29/07/2019

29/7/2019

Quyết định số 741/QĐ - UBND

Ban hành Danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia lai

29/07/2019

29/7/2019

Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2018

Quyết định số 1698/QĐ-UBND

29/12/2017